Nyheder

Årshjul 2016/17 og 2017/18

Årshjul for House of Science er en samlet opstilling af læringsaktiviteter for elever og personale

Årshjulet for House of Science er en samlet opstilling af møder, kurser og læringsaktiviteter for alle de områder, der arbejdes med

- dvs. for lærere, pædagoger og gymnasieundervisere - til brug for den almene planlægning i foråret 2017 især for årsplanlægningen. Oversigterne herunder vil løbende ændres, når aftaler kommer i hus og indholdet falder på plads i de enkelte tilbud. Årshjulet er dateret, så man kan se, om der er kommet nyere versioner.

Velkommen til et nyt og spændende skoleår!

Link til download af  årshjul:  

Fælles oversigt:  

Årshjul alle afdelinger 2017 18: /media/1475/aarshjul1718hos-050517.pdf

Elevaktiviteter folkeskolen 2017 18: /media/1477/vidensby-årshjul-for-elevaktiviteter-i-folkeskolen-skoleaar-1718.pdf

Personalekurser folkeskolen 2017 18: /media/1476/vidensby-personalekurser-201718.pdf

Netværksmøder folkeskolen 2017 18: /media/1478/netvaerksmoeder-201718-gaeldende.pdf