Nyheder

Årshjul 2018/19

Årshjul for VidensByen er en samling af læringsaktiviteter for elever og personale i skoleåret 201819

Velkommen til et nyt og spændende skoleår!

Årshjulet for arrangementer fra de 5 videnshuse er søgt koordineret, så der som udgangspunkt ikke ligger parallelle arrangementer - men helt har det ikke kunnet undgås. En samlet oversigt for kurser og læringsaktiviteter for elever og folkeskolelærere for skoleåret 2018/19 foreligger nu i en trykt version, der er uddelt til alle skoler.

Det trykte hæfte vil løbende suppleres, når aftaler, der ikke kunne dateres senest i marts 18 kommer i hus. 

Vejledermøderne er ikke taget med i det trykte årshjul - disse ligger i en selvstændig oversigt. Se herunder.

Link til download af 2018/19 årshjul: /media/1599/vidensby_folder-2018-19.pdf 

Link til oversigt over 2018/19 vejledermøder:  2018-03-09 Oversigt over netværksmøder i skoleåret 2018-19.pdf 

 

Skoleåret 2017/18:

Årshjul alle afdelinger 2017 18: /media/1475/aarshjul1718hos-050517.pdf

Elevaktiviteter folkeskolen 2017 18: /media/1477/vidensby-årshjul-for-elevaktiviteter-i-folkeskolen-skoleaar-1718.pdf

Personalekurser folkeskolen 2017 18: /media/1476/vidensby-personalekurser-201718.pdf

Netværksmøder folkeskolen 2017 18: /media/1478/netvaerksmoeder-201718-gaeldende.pdf