Læringsforløb

2imprezs - Daginstitutioner

Børn og pædagoger gør deres daginstitution mere bæredygtig

Om projektet:

Projektet løber fra september 2018- august 2021. Herefter bruges erfaringer fra projektet i initiativerne ZEROskole og - dagtilbud. Pædagoger og lærere i 5 lande - England, Tyskland, Belgien, Holland og Danmark samarbejder om et fælles mål: At reducere CO2 udledningen fra deres institution. Ønsket er at nå en 15 % reduktion vha. adfærdsændring og 15 % reduktion vha. mindre bygningsændringer.

I Sønderborg varetager Syddansk Universitet/Mads Clausen Instituttet i samarbejde med byens gymnasier og House of Science samarbejder med 8 daginstitutioner og 11 skoler projektet. 

Samarbejdet med de 8 daginstitutioner er forankret i arbejdet med Læreplanstemaet: Natur, Udeliv og Science og FNs Verdensmål for Bæredygtig Udvikling.

House of Science laver 5 temaforløb - 5 inspirationskasser med idéer og materialer til pædagosiske science aktiviteter. LInks til pdf nederst på siden. 

  • 1. Temaforløb  (VM 7 & 13): ”Lys og mørke i en varm – kold tid”. Fokus på luft, lys/mørke og varme/kulde.
  • 2. Temaforløb 2 (VM 11 & 12): ”Fra yt til nyt og hvad er det lavet af? ”. Fokus på affald, genbrug og genanvendelse.
  • 3. Temaforløb 3 (VM 11, 12 og 15): ”Plant en Børnehave" Fokus på planter, fødevarer og smådyr i haven. 
  • 4. Temaforløb 4 (VM 6 og 14): ”Rent vand er sagen”. Fokus på vands egenskaber og forbrug af vand.  
  • 5. Temaforløb 5 (VM 3 og 12): ”Jul er cool". Fokus på julens forbrug, jule-science og -matematik.

 

Koncept: /media/1945/pixi-aktivitetshaefte-dagtilbud_november.pdf

Deltagernes justerede aftaler og tidsplan: /media/1944/2imprezs-dagtilbud-aftale-lavet-med-de-8-institutioner.pdf

Deltagerne kan ses elektroniske bøgerhttps://read.bookcreator.com/library/-LWzddCQ4JS3RFVfitg2

 

lokale og internationale initiativer se projektets hjemmeside:  https://northsearegion.eu/2imprezs/ - Newsletter Spring 2020Engelsk version i .pdf

Samarbejdet med skolerne er beskrevethttp://www.houseofscience.dk/opslag/2imprezs-folkeskoler/

 

RESSOURCER TIL DE 5 TEMAFORLØB:

1. Temaforløb  (VM 7 & 13): ”Lys og mørke i en varm – kold tid”.

Fokus på luft, lys/mørke og varme/kulde.

 

2. Temaforløb 2 (VM 11 & 12): ”Fra yt til nyt og hvad er det lavet af?”.

Fokus på affald, genbrug og genanvendelse.

/media/1994/tf-2-intropapir-til-paedagogen.pdf

3. Temaforløb 3 (VM 12 og 15): ”Plant”e-mad og ”børne”haver.

Fokus på planter og smådyr i haven. 

Under udvikling.

 

4. Temaforløb 4 (VM 6 og 14): ”Rent vand er sagen”. 

Fokus på brug af vand og liv i vand. 

Under udvikling.

 

5. Temaforløb 5 (VM 3 og 12): ”Når jul bliver cool”. 

Fokus på julens science og matematik på en bæredygtig måde.

Under udvikling.

Vil du vide mere

Kontaktpersoner

Partnerskabet House of Science
Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg
Tlf. +45 21 51 62 81

> Skriv til os