Læringsforløb

2imprezs - Daginstitutioner

Børn og pædagoger gør deres daginstitution mere bæredygtig

Om projektet:

Projektet løber fra 1.September 2017-31.august 2020. Herefter bruges erfaringer fra projektet til den vedvarende ordning: ZeroSkoler og ZeroDagtilbud i Sønderborg Kommune. 

Pædagoger og lærere i 5 lande - England, Tyskland, Belgien, Holland og Danmark samarbejder om et fælles mål: At reducere CO2 udledningen. Ønsket er at nå en 15 % reduktion vha. adfærdsændring og 15 % reduktion vha. bygningsændringer.

I Sønderborg varetager Syddansk Universitet/Mads Clausen Instituttet i samarbejde med byens gymnasier og House of Science i samarbejde med 8 daginstitutioner og 11 skoler projektet. 

Samarbejdet med de 8 daginstitutioner er beskrevet herunder. Første dokument beskriver konceptet og sidste beskriver de aftaler, som deltagerne har ønsket at arbejde efter. 

 

Newsletter Spring 2020: Engelsk version i .pdf

/media/1945/pixi-aktivitetshaefte-dagtilbud_november.pdf

/media/1944/2imprezs-dagtilbud-aftale-lavet-med-de-8-institutioner.pdf

Deltagende skoler og dagtilbud kan ses i 2 elektroniske bøger via: https://read.bookcreator.com/library/-LWzddCQ4JS3RFVfitg2

 

De lokale og internationale initiativer kan ses på projektets hjemmeside i form af dokumenter, foto og video: https://northsearegion.eu/2imprezs/

 

Samarbejdet med skolerne er beskrevet påhttp://www.houseofscience.dk/opslag/2imprezs-folkeskoler/

Vil du vide mere

Kontaktpersoner

Partnerskabet House of Science
Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg
Tlf. +45 21 51 62 81

> Skriv til os