Læringsforløb

2IMPREZS - folkeskoler

Elevergrupper gør deres skole mere bæredygtig

Tid: 

Projektet er pga. Co-Vid 19 udvidet til juli 2021. Erfaringer fra projektet anvendes til etablering af ZeroSkole og ZeroDagtilbud indsatsen i Sønderborg Kommune. 

Om projektet: 

141 skoler – ca. 3000 elever i 5 lande - England, Tyskland, Belgien, Holland og Danmark har fra 2017 samarbejdet om et fælles mål: At reducere skolernes CO2 udledning. Reduktionen er sket via elevpåvirket adfærdsændringer og vha. bygningsændringer. Deltagerne fokuserer på udledningen knyttet til forbrug af el, vand, varme samt transport, affaldshåndtering, madspild mv. For mere info og eksempler på deltagernes indsats se: https://northsearegion.eu/2imprezs/ samt : https://2imprezs.azurewebsites.net/#[object%20Object]  fra https://2imprezs.azurewebsites.net/

I Sønderborg er Syddansk Universitet/Mads Clausen Instituttet og House of Science partner i projektet. SDU samarbejder med gymnasierne og HoS med 12 skoler: Lysabild - og Nybøl Børneunivers, Rinkenæs -, Gråsten -, Humlehøj -, Broager -, Nordals - og Nørreskov Skole, Kløver-, Dybbøl- og Sønderskov-Skolen samt Hørup Centralskole. Se en præsentation af nogle af deltagerne: https://read.bookcreator.com/library/-LWzddCQ4JS3RFVfitg2

Projektets organiseres vha. elevgrupper med tilknyttede ansatte på deltagerskolerne. Forskellige modeller er afprøvet. Alle inviteres 1 gang årligt til et statusmøde, hvor sparring, gensidig inspiration er i fokus. Se video fra årsmødet 2019: /media/1841/interreg-aarsmoede-video-2.mp4

Hjælp til eleverne i processen:

HoS tilbyder hjælp tilpasset den enkelte elevgruppe. I dialog udvikles de tiltag, som ønskes afprøvet og etableret. Hjælpen dækker over idéudvikling, faglige workshops med eleverne etablering af kontakt til relevante fagpersoner mv.:

Herunder er en række digitale redskaber udviklet i projektet: 

 Newsletter Spring 2020: Engelsk version i .pdf

Foto fra 2018-19: 

/media/1766/1600px_colourbox39293891.jpg

/media/1768/img_0823.jpg

/media/1769/img_6590.jpg

/media/1770/img_7350.jpg

 

Kontakt:

Michael Stender, medarbejder HoS, + 45 2790 0121, Mise@Sonderborg.dk

 

 

 

 

 

 

Vil du vide mere

Kontaktpersoner

Partnerskabet House of Science
Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg
Tlf. +45 21 51 62 81

> Skriv til os