Undervisningsmaterialer

6 hæfter til innovationsundervisning

Undervisning i naturfag og innovation

Økonomi:

Gratis

Målgruppe: 

Undervisningsmaterialet er udviklet til STEM undervisning med fokus på innovation og naturvidenskab i udskolingen og kan evt. anvendes på mellemtrinnet. Materialet er lavet for at hjælpe lærere på science-linjehold og vil kunne bruges i temauger og lign. 

Indhold: 

Materialet består af 6 hæfter som kan bruges i sammenhæng eller enkeltvis. Materialet er en fin blanding af metodiske overvejelser om og anvisninger af innovative arbejdsprocesser og sigter mod at lære eleverne at arbejde entreprenørielt. Med afsæt i konkrete opgaver/udfordringer ledes man ind i et meget lærerigt forløb med eleverne. 

Temaord: Science, energi, naturvidenskabelig metode, arbejdsmetoder i innovation og entreprenørskab, design, materialelære m.fl. 

  1. cience-linjefag-en-aarsplan.pdf
  2. /media/1431/2-energioverfoersel-og-omsaetning.pdf
  3. /media/1432/3-energikilder-og-fremsynethed.pdf
  4. /media/1433/4-design-og-materialelaere.pdf
  5. /media/1434/5-robotteknologi-kodning-og-digitale-kompetencer.pdf
  6. /media/1435/6-entreprenoerskab-og-innovation.pdf

Materialet er bestilt af House of Science og udviklet af Hans Keller. 

Verdensmål for bæredygtig udvikling:

Aktiviteten understøtter intentionerne med mål:

 

Vi skal sikre:

  • Lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme mulighed for livslang læring
  • Robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation

 

Vil du vide mere

Kontaktpersoner

Partnerskabet House of Science
Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg
Tlf. +45 21 51 62 81

> Skriv til os