Undervisningsmaterialer

6 hæfter til science- og innovationsundervisning

Undervisning i naturfag og innovation

Undervisningsmaterialet er udviklet til undervisning i innovation og naturvidenskab men kan også bruges i andre forbindelser. Lærere på science-linjehold og lærere i naturfagsundervisningen i udskolingen har såldes gjort brug af materialet i planlægning/afvikling af undervisningen. 

Materialet består af 6 hæfter som kan bruges i sammenhæng eller enkeltvis. Materialet er en fin blanding af metodiske overvejelser om og anvisninger af innovative arbejdsprocesser og sigter mod at lære eleverne at arbejde entreprenørielt. Med afsæt i konkrete opgaver/udfordringer ledes man ind i et meget lærerigt forløb med eleverne. 

Temaord: Science, energi, naturvidenskabelig metode, arbejdsmetoder i innovation og entreprenørskab, design, materialelære m.fl. 

Materialet er bestilt af House of Science og udviklet af Hans Keller Rix, der ud over at være medarbejder i House of science også er lærer og faglig vejleder i naturfag på Augustenborg Skole. 

Pris: Materialet er gratis

/media/1430/1-guide-science-linjefag-en-aarsplan.pdf

/media/1431/2-energioverfoersel-og-omsaetning.pdf

/media/1432/3-energikilder-og-fremsynethed.pdf

/media/1433/4-design-og-materialelaere.pdf

/media/1434/5-robotteknologi-kodning-og-digitale-kompetencer.pdf

/media/1435/6-entreprenoerskab-og-innovation.pdf