Undervisningsmaterialer

Indlæring af faktuel viden i fysik og kemi

Skab ro og faglig fokus fra 1. minut

Udvikler af ABCbox - Mette Malmquist - skriver:

"Vil du skabe ro og faglig fokus fra 1. minut i undervisningen og samtidig give eleverne faktuel kemi viden? Så brug de første 7-10 min af hver undervisningstime til, at eleverne øver begreber til fx mængdeberegning, udstyr og formler. Imens kan du fx lave fravær og gøre klar til undervisningen mv. Resten af tiden i undervisningen kan nu bruges på fx at forstå reaktioner uden at eleverne bliver forstyrret af formlerne for natriumhydroxid og salpetersyre, fordi de kender disse fra materialet".

Praktisk anvendelse: 

Kassen inddeles i 5 rum ved hjælp af rumdelere, og processen i indlæringen er, at kortene skal flyttes fra foran rumdelerene til bagved de fire rumdelere.

  • Hver gang der arbejdes med ABCbox må det enkelte kun flyttes en gang.
  • Hvis der svares rigtigt på kortet flyttes kortet bagved en ny rumdeler bagerst i det næste rum.
  • Hvis der svares forkert på kortet, flyttes kortet bagerst i 1. rum.

Om læringseffekten: 

ABCbox er bygget på psykologers viden og erfaring omkring hukommelse og læring. Efter en uge kan man ikke huske mere end 25%, ved afstandsgentagelser forbedres dette markant.

Fordelene ved dette materiale er:

  • Ideen minder om huskespil fra barndommen - vi føler os ”hjemme”.
  • Konkurrenceræset i forhold til andre elever er for en kort stund sat ud af spil.
  • Eleven ”leger” det ”kedelige” ind i stedet for at terpe.
  • Afstandsgentagelser er en læringsteknik, der forbedre hukommelsen.
  • Eleven fokuserer på de sværeste flashkort.
  • Taktil læringsstil.

Resultatet er en reduktion i nødvendig studietid og dermed frigives tid til andet. Eleverne får et fagsprog, der kan give tryghed, overblik og selvtillid.

Mette Malmquist deltog i NaBiS 2017 og deltager med en stand på forberedelsesdagen den 26.6.2017. På standen vil det være muligt at afprøve undervisningsmaterialet og få en samtale om anvendelse og læringseffekt.

Læs mere og rekvirer et gratis prøveeksemplar til skolen: http://www.ABCbox.dk