Undervisningsmaterialer

BEE- og BLUE-BOT - 1 Lånekasse med klassesæt

Bee- og Blue-Bot - programmering i indskolingen

Tid og sted:

Udstyret leveres på skolen for en låneperiode af 4 uger. Nogle uger før leveres et lærereksemplar til lærerens forberedelse. 

Økonomi: Gratis

Målgruppe: 0. - 3./4. klassetrin - lærere og pædagoger

Indhold: 

PRIS – Programmering I Skolerne er et initiativ til at understøtte lærere og pædagoger i deres arbejde med børn og unge på 0. – 10. klassetrin med  at programmere. House of Science sammen med de faglige vejledere fra de 17 folkeskoler i Sønderborg Kommune fået 3 faglige vejledere til at udvikle 4 undervisningsmaterialer om programmering af robotter:

 • Bee- og Blue-Bot til indskoling (med nyt indhold)
 • MakeyMakey til mellemtrin/udskoling (med nye forslag til aktiviteter)
 • Edison til mellemtrin/udskoling (med tilpasning til mellemtrinnet)
 • Microbit til mellemtrin/udskoling (nyt materiale færdigt august 2018)

Bee-Bot og Blue Bot er selvkørende robotter, som kodes ved at indtaste en bevægelse vha. taster på robotternes top. Eleverne træner at overføre de ønskede bevægemønstre (algoritmer) til robotterne. Det åbner for en hel række af træningsaktiviteter og lege, hvor basale færdigheder som f.eks. stavning, regning, gloser i fremmedsprog kan trænes. Til begge robotter findes apps, som giver leglignende træning med den samme tankegang. Blue Bot kan desuden fjernstyres vha. appen. Dette giver en taksonomisk abstraktions- og differentierings mulighed.  

Undervisningsmaterialet til Bee- og Bluebot: 

 • består af lærervejledning, det nødvendige udstyr og supplerende materialer.
 • findes som pdf-filer på www.houseofscience.dk.
 • er enkelt, funktionelt og ikke nørdet. Alle uanset forkundskaber skulle kunne bruge dem.
 • er tænkt tværfagligt, så klassens forskellige faglærere kan bruge materialet sammen.
 • er praksisorienteret dvs. at didaktisk-metodiske overvejelser kun indgår i lærervejledningen, hvor det er relevant og uddybes sidst i materialet.
 • er udviklet til fælles brug i den overbevisning, at alle vil respektere de værdier og den tid, der er brugt på at lave materialet.

Lærervejledning link: /media/1748/version-23219-bee-bot-og-blue-bot-med-forside.pdf

Kursus:

Der afholdes introduktionskursus til brug af materialerne på inspirations- og forberedelsesdagen den 3.juli 2018 og den 28.03.2019 se: http://www.houseofscience.dk/opslag/pris-programmering-i-skolen/

Kontakt: 

Er der problemer, mangler, spørgsmål, kontakt Michael Stender, medarbejder House of Science, + 45 27900121, Mise@Sonderborg.dk

 

Verdensmål:

  

Aktiviteterne understøtter intentionerne om at sikre:

 • Lige adgang til kvalitetsuddannelse og mulighed for livslang læring
 • Robust infrasturktur, fremme inklusiv og bæredygtig industriel udvikling og understøtte innovation 

Booking: 

Skriv 1 i boksen herunder. Vælg bookingdato. Udfyld booking blanket. Skriv om der ønskes introduktion til materialet.  


Tilmeld dig her


16.08.2018 kl. 12:00 Pladser: 0
13.09.2018 kl. 12:00 Pladser: 0
11.10.2018 kl. 12:00 Pladser: 0
15.11.2018 kl. 12:00 Pladser: 0
13.12.2018 kl. 12:00 Pladser: 0
24.01.2019 kl. 12:00 Pladser: 0
28.02.2019 kl. 12:00 Pladser: 0
28.03.2019 kl. 12:00 Pladser: 0
31.05.2019 kl. 12:00 Pladser: 1
02.05.2019 kl. 12:00 Pladser: 0

Se allerede tilmeldte

Dato Tid Antal Skole Kontaktperson
11.10.2018 12.00 1 Broager skole Anette Wael Duus
24.01.2019 12.00 1 Broager Skole Claus Predstrup
16.08.2018 12.00 1 House of Science, Vidensby Sønderborg, Børn & Uddannelse Michael Stender
13.09.2018 12.00 1 House of Science, Vidensby Sønderborg, Børn & Uddannelse HoS Michael Stender
02.05.2019 12.00 1 Hørup Centralskole Marie Vaaben Axelsen
13.12.2018 12.00 1 kløverskolen Helle Larsen
28.03.2019 12.00 1 Nordals Skolen Knud Erik Nielsen
15.11.2018 12.00 1 Nybøl børneunivers Rolf Pedersen 0 klasse.
28.02.2019 12.00 1 Nydamskolen Dorthe Annette Haase Madsen