Undervisningsmaterialer

Bee- og Blue-bot - lån et klassesæt

Programmering fra 0.-3. klassetrin

Tid og sted:

Udstyret leveres på skolen for en låneperiode af 4 uger. Nogle uger før leveres et lærereksemplar til lærerens forberedelse. 

Økonomi: Gratis

Målgruppe: 0. - 4. klassetrin - lærere og pædagoger

Indhold: 

Bee-Bot og Blue Bot er selvkørende robotter, som kodes ved at indtaste en bevægelse vha. taster på robotternes top. Eleverne træner at overføre de ønskede bevægemønstre (algoritmer) til robotterne. Det åbner for en hel række af træningsaktiviteter og lege, hvor basale færdigheder som f.eks. stavning, regning, gloser i fremmedsprog kan trænes. Desuden findes en række tema-køremåtter, hvor eleverne lærer "botten" at sorete affald, købe ind, finde steder på et atlas, finde vej i labyrinten og spille ludo.

Undervisningsmaterialet til Bee- og Bluebot: 

 • består af lærervejledning, det nødvendige udstyr og supplerende materialer.
 • findes som pdf-filer på www.houseofscience.dk.
 • er enkelt, funktionelt og ikke nørdet. Alle uanset forkundskaber skulle kunne bruge dem.
 • er tænkt tværfagligt, så klassens forskellige faglærere kan bruge materialet sammen.
 • er praksisorienteret dvs. at didaktisk-metodiske overvejelser kun indgår i lærervejledningen, hvor det er relevant og uddybes sidst i materialet.
 • er udviklet til fælles brug i den overbevisning, at alle vil respektere de værdier og den tid, der er brugt på at lave materialet.

Lærervejledning link: /media/1748/version-23219-bee-bot-og-blue-bot-med-forside.pdf

PRIS – Programmering I Skolerne er et initiativ til at understøtte lærere og pædagoger i deres arbejde med børn og unge på 0. – 10. klassetrin med  at programmere. House of Science sammen med de faglige vejledere fra de 17 folkeskoler i Sønderborg Kommune fået 3 faglige vejledere til at udvikle 4 undervisningsmaterialer om programmering af robotter:

 • Bee- og Blue-Bot til indskoling (med nyt indhold)
 • MakeyMakey til mellemtrin/udskoling (med nye forslag til aktiviteter)
 • Edison til mellemtrin/udskoling (med tilpasning til mellemtrinnet)
 • Microbit til mellemtrin/udskoling (nyt materiale færdigt august 2018)

 

Kontakt: 

Er der problemer, mangler, spørgsmål, kontakt Michael Stender, medarbejder House of Science, + 45 27900121, Mise@Sonderborg.dk

Booking: 

Skriv 1 i boksen herunder. Vælg bookingdato. Udfyld booking blanket. Skriv om der ønskes introduktion til materialet.  

 

Verdensmål:

  

Aktiviteterne understøtter intentionerne om at sikre:

 • Lige adgang til kvalitetsuddannelse og mulighed for livslang læring
 • Robust infrasturktur, fremme inklusiv og bæredygtig industriel udvikling og understøtte innovation 

Tilmeld dig her


14.08.2019 kl. 11:19 Pladser: 0
13.09.2019 kl. 11:19 Pladser: 0
23.10.2019 kl. 11:19 Pladser: 0
22.11.2019 kl. 11:20 Pladser: 0
08.01.2020 kl. 11:20 Pladser: 0
07.02.2020 kl. 11:21 Pladser: 0
18.03.2020 kl. 11:21 Pladser: 1
24.04.2020 kl. 11:22 Pladser: 0
27.05.2020 kl. 11:22 Pladser: 1

Se allerede tilmeldte

Dato Tid Antal Skole Kontaktperson
22.11.2019 11.20 1 Augustenborg skole Tanja Langmaack
08.01.2020 11.20 1 Augustenborg skole Tanja Langmaack
07.02.2020 11.21 1 House of Science, Vidensby Sønderborg, Børn & Uddannelse HoS
24.04.2020 11.22 1 Nydamskolen Dorthe Madsen
14.08.2019 11.19 1 Sønderskov skolen Bettina Bonnichsen
13.09.2019 11.19 1 Sønderskov Skolen Tanja Jacobsen
23.10.2019 11.19 1 Ulkebøl Skole Jacob K B Persson