Undervisningsmaterialer

Book Bee- og Blue-bot klassesæt

0.-3. kl. - Udstyr til programmering

Tid og sted:

Udstyret leveres på skolen for en låneperiode af 4 uger. Instruktion aftales forud for levering. 

Økonomi: Gratis for skoler i Sønderborg Kommune. 

Målgruppe: 0. - 3. klassetrin - lærere og pædagoger

Indhold: 

Bee-Bot og Blue Bot er selvkørende robotter, som kodes ved at indtaste en bevægelse vha. taster på robotternes top. Eleverne trænes i at udtænke de ønskede bevægemønstre (algoritmer). Det åbner for en hel række af træningsaktiviteter og lege, hvor basale færdigheder som stavning, regning, gloser i fremmedsprog kan trænes. Desuden kan fagviden trænes, når eleverne lærer "robotten" at sorete affald, købe ind, finde steder på et atlas, finde vej i labyrinten og spille ludo.

Undervisningsmaterialet til Bee- og Bluebot: 

  • består af lærervejledning, det nødvendige udstyr og supplerende materialer.
  • er enkelt, funktionelt og ikke nørdet. Alle kan bruge dem.
  • er tænkt tværfagligt, så klassens forskellige faglærere kan bruge materialet sammen.
  • er udviklet til fælles brug i den overbevisning, at alle vil respektere de værdier og den tid, der er brugt på at lave materialet.

Lærervejledning link: /media/1748/version-23219-bee-bot-og-blue-bot-med-forside.pdf

 

Kontakt: 

Er der problemer, mangler, spørgsmål, kontakt Michael Stender, medarbejder House of Science, + 45 27900121, Mise@Sonderborg.dk

Booking: 

Skriv 1 i boksen herunder. Vælg bookingdato. Udfyld booking blanket. Skriv om der ønskes introduktion til materialet.  

 

Verdensmål:

  

Aktiviteterne understøtter intentionerne om at sikre:

  • Lige adgang til kvalitetsuddannelse og mulighed for livslang læring
  • Robust infrasturktur, fremme inklusiv og bæredygtig industriel udvikling og understøtte innovation 

PRIS – Programmering I Skolerne er et initiativ til at understøtte lærere og pædagoger i deres arbejde med børn og unge på 0. – 10. klassetrin med  at programmere. House of Science sammen med de faglige vejledere fra de 17 folkeskoler i Sønderborg Kommune fået 3 faglige vejledere til at udvikle 4 undervisningsmaterialer om programmering af robotter:

  • Bee- og Blue-Bot til indskoling (med nyt indhold)
  • MakeyMakey til mellemtrin/udskoling (med nye forslag til aktiviteter)
  • Edison til mellemtrin/udskoling (med tilpasning til mellemtrinnet)
  • Microbit til mellemtrin/udskoling (nyt materiale færdigt august 2018)

Tilmeld dig her


13.08.2020 kl. 10:00 Pladser: 0
11.09.2020 kl. 10:00 Pladser: 0
26.10.2020 kl. 10:00 Pladser: 0
08.01.2021 kl. 10:00 Pladser: 0
11.02.2021 kl. 10:00 Pladser: 0
19.03.2021 kl. 10:00 Pladser: 1
23.04.2021 kl. 10:00 Pladser: 0
26.05.2021 kl. 10:00 Pladser: 0

Se allerede tilmeldte

Dato Tid Antal Skole Kontaktperson
11.02.2021 10.00 1 Ahlmann skolen Susanne Lausen
26.05.2021 10.00 1 Broager Skole Britta Sahl
08.01.2021 10.00 1 Børnehaven Engelshøj Helle Christiansen
13.08.2020 10.00 1 Engelshøj Børnehave Helle Christiansen
11.09.2020 10.00 1 Gråsten Skole Sussi Borup
23.04.2021 10.00 1 Gråsten Skole Malene Egelund Paysen
20.11.2020 10.00 1 Idrætsbørnegården skratmosen Jens østergaard
20.11.2020 10.00 1 Idrætsbørnegården skratmosen (1) Jens østergaard
20.11.2020 10.00 1 Idrætsbørnegården skratmosen (2) Jens østergaard
26.10.2020 10.00 1 Nydamskolen Dorthe Madsen

Vil du vide mere

Kontaktpersoner

Partnerskabet House of Science
Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg
Tlf. +45 21 51 62 81

> Skriv til os