Undervisningsmaterialer

Book MakeyMakey klassesæt

Programmering fra 4.-7. klassetrin

Tid og sted:

Udstyret leveres på skolen for en låneperiode af 4 - 5 uger. Perioder ses under booking. Instruktion aftales forud for levering med Michael Stender. 

Økonomi: Gratis for folkeskoler i Sønderborg Kommune. 

Målgruppe: 4. - 7. klassetrin - lærere og pædagoger

 

Indhold: 

MakeyMakey er en enhed, der bruges til at opbygge elektriske kredsløb i forskellige konstuktioner. I undervisningsmaterialet lærer eleverne at lave deres eget tastatur af hverdagsting, som de så bruger til forskellige spil og lege. Når først det basale er forstået kan eleverne let arbejde individuelt med deres egne idéer og  konstruktioner. 

Undervisningsmaterialet til Makey Makey: 

 • består af lærervejledning, det nødvendige udstyr og supplerende materialer.
 • er enkelt, funktionelt og ikke nørdet. Alle kan bruge dem.
 • er tænkt tværfagligt, så klassens forskellige faglærere kan bruge materialet sammen.
 • er udviklet til fælles brug i den overbevisning, at alle vil respektere de værdier og den tid, der er brugt på at lave materialet.
 • Elevhæfte: /media/1527/makeymakey-elev-version-1.pdf
 • Lærerhæfte: /media/1528/makeymakey-laerer-version-1.pdf

 

Kontakt: 

Er der problemer, mangler, spørgsmål, kontakt Michael Stender, medarbejder House of Science, + 45 27900121, Mise@Sonderborg.dk

Booking: 

Skriv 1 i boksen herunder. Vælg bookingdato. Udfyld booking blanket. Skriv om der ønskes introduktion til materialet.

 

Verdensmål:

  

Aktiviteterne understøtter intentionerne om at sikre:

 • Lige adgang til kvalitetsuddannelse og mulighed for livslang læring
 • Robust infrasturktur, fremme inklusiv og bæredygtig industriel udvikling og understøtte innovation 

 

PRIS – Programmering I Skolerne er et initiativ til at understøtte lærere og pædagoger i deres arbejde med børn og unge på 0. – 10. klassetrin med  at programmere. House of Science sammen med de faglige vejledere fra de 17 folkeskoler i Sønderborg Kommune fået faglige vejledere til at udvikle 4 undervisningsmaterialer om programmering af robotter:

 • Bee- og Blue-Bot til indskoling (med nyt indhold)
 • MakeyMakey til mellemtrin/udskoling (med nye forslag til aktiviteter)
 • Edison til mellemtrin/udskoling (med tilpasning til mellemtrinnet)
 • Microbit til mellemtrin/udskoling (nyt materiale færdigt august 2018)

Tilmeld dig her


11.08.2021 kl. 10:00 Pladser: 0
08.09.2021 kl. 10:00 Pladser: 0
06.10.2021 kl. 10:00 Pladser: 0
10.11.2021 kl. 10:00 Pladser: 1
08.12.2021 kl. 10:00 Pladser: 1
25.01.2022 kl. 10:00 Pladser: 1
02.03.2022 kl. 10:00 Pladser: 1
30.03.2022 kl. 10:00 Pladser: 1
04.05.2022 kl. 10:00 Pladser: 1
01.06.2022 kl. 10:00 Pladser: 1

Se allerede tilmeldte

Dato Tid Antal Skole Kontaktperson
08.09.2021 10.00 1 Augustenborg Skole Tina Barlebo
06.10.2021 10.00 1 Augustenborg Skole Tina Barlebo
11.08.2021 10.00 1 Sønderskov-Skole Anne Sofie Rhode Rasmussen

Vil du vide mere

Kontaktpersoner

Partnerskabet House of Science
Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg
Tlf. +45 21 51 62 81

> Skriv til os