Undervisningsmaterialer

Book Micro:Bit klassesæt

3 kl. og opefter - Udstyr til programmering

Tid og sted: Udstyret lånes for en periode af 4 - 5 uger - se under booking. 

Økonomi: Gratis for skoler i Sønderborg Kommune 

Målgruppe: 3.-10. klassetrin - lærere og pædagoger

Indhold: 

Micro:Bit er en minicomputer, som programmeres fra https://makecode.microbit.org/via en pc. Micro:bitten har indbygget en række sensorer (temperatur, kompas, bevægelse, lysmåler) og andre kan tilsluttes. Output vises på micro:bittens display.

Eleverne lærer at arbejde med blokprogrammering og læringen giver mening i alle fag. Læringen lægger op til konstruktioner og innovativ tankegang.  

Undervisningsmaterialet

Progression:

Fra instruktion, til følg opskrifter til selvstændig programmering. På den måde kan micro:bitten bruges i undersøgelser og konstruktioner. Se her eksempel på en af udfordringerne fra Naturfagsmaraton 2018: "Kunder i butikken": /media/1642/taeller-hvor-mange-gange-doeren-har-vaeret-aabenet-1.mp4

I HoS kan man låne en kuffert med Extra- udstyr: 

/media/1763/extraudstyrskasse-introduktion-og-opgaver-microbit.pdf

 

Kursus og andre materialer: 

PLC-Sønderborg varetager Ultra:bit indsatsen i kommunen og afholder kurser. https://plc-sonderborg.dk/ultrabit-ressourcer/ 

Kontakt: 

Er der problemer, mangler, spørgsmål, kontakt Michael Stender, medarbejder House of Science, + 45 27900121, Mise@Sonderborg.dk

 

Booking: 

Skriv 1 i boksen herunder. Vælg bookingdato. Udfyld booking blanket. Skriv om der ønskes  introduktion til udstyret.

 

Verdensmål:

  

 

Aktiviteterne understøtter intentionerne om at sikre:

  • Lige adgang til kvalitetsuddannelse og mulighed for livslang læring
  • Robust infrasturktur, fremme inklusiv og bæredygtig industriel udvikling og understøtte innovation 

PRIS – Programmering I Skolen 

er et initiativ til at understøtte lærere og pædagoger i deres arbejde med børn og unge på 0. – 10. klassetrin med  at programmere. House of Science har sammen med de faglige vejledere fra de 17 folkeskoler udviklet undervisningsmaterialer om programmering. 


Tilmeld dig her


11.08.2021 kl. 10:00 Pladser: 1
08.09.2021 kl. 10:00 Pladser: 0
06.10.2021 kl. 10:00 Pladser: 0
10.11.2021 kl. 10:00 Pladser: 1
08.12.2021 kl. 10:00 Pladser: 1
25.01.2022 kl. 10:00 Pladser: 1
02.03.2022 kl. 10:00 Pladser: 1
30.03.2022 kl. 10:00 Pladser: 1
04.05.2022 kl. 10:00 Pladser: 1
01.06.2022 kl. 10:00 Pladser: 1

Se allerede tilmeldte

Dato Tid Antal Skole Kontaktperson
08.09.2021 10.00 1 Augustenborg Skole Tina Barlebo
06.10.2021 10.00 1 Augustenborg Skole Tina Barlebo

Vil du vide mere

Kontaktpersoner

Partnerskabet House of Science
Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg
Tlf. +45 21 51 62 81

> Skriv til os