Arrangementer

Minikonference om overgange

House of Science vil gerne invitere alle matematikundervisere i Sønderborg Kommune til en minikonference om overgange i matematik

House of Science vil gerne invitere alle matematikundervisere i
Sønderborg Kommune til en minikonference om overgange i matematik

 Brobygger i matematik

Det er målet med konferencen

at    skabe viden om de udfordringer, vores elever møder i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse

at    påbegynde en netværksdannelse på tværs af skoler og skoleformer med henblik på

at    øge viden om matematikundervisningen andre steder

at    skabe forståelse for de udfordringer kolleger andre steder møder

at    skabe gode overgange for vores elever

 

Tid & sted 

Mandag den 5. marts 2018 kl. 12:00 til 17:00
Festsalen på Sønderborg Statsskole, Kongevej 37, 6400 Sønderborg

 

Program

12:10   Velkomst

12:15   Overgange i matematik v. Brian Krog Christensen

Brian Krog Christensen [uddannelseschef på Silkeborg Gymnasium] vil fokusere på de udfordringer elever oplever, når de går fra grundskolen til en ungdomsuddannelse. I en årrække har Silkeborg Gymnasium arbejdet målrettet med overgangen fra grundskolen og har opnået gode resultater. De har også erfaring fra netværket for matematiklærere i Silkeborgområdet. Han vil drøfte følgende emner:

-        Hvori består problemerne i matematik ved overgangen fra grundskole til de gymnasiale uddannelser?

-        Hvordan kan man etablere et velfungerende og vedvarende samarbejde mellem grundskoler og    ungdomsuddannelser?

-        Hvilke tiltag kan man tage på hhv. grundskole- og gymnasieniveau for at reducere overgangsproblemerne?

13:15   Spørgsmål

13:30   Workshop I

14:30     - Pause -

15:00   Workshop II

16:00   De matematiske kompetencer som brobygger v. Tomas Højgaard

Tomas Højgaard [Ph.D., lektor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik på Aarhus Universitet] vil fokusere på De matematiske kompetencer som brobygger.  Siden 2009 har kompetencerne været grundlæggende for matematikundervisningen i den danske folkeskole. Han vil tale om kompetencerne som styringsværktøj for undervisningen i matematik; hvad er målet med kompetencerne, hvordan bruger man det som styringsværktøj, og hvilke erfaringer har man gjort sig?

17:00   Spørgsmål

Tilmelding:

Nederst på siden eller på mail til Elisabeth Tang etan@sonderborg.dk eller til Filip Dreier fijh@sonderborg.dk

senest torsdag d. 22. februar 2018

Arrangementet er gratis for undervisere i Sønderborg Kommunes folkeskoler og ungdomsuddannelser. 


Tilmeld dig her


05.03.2018 kl. 12:00 Pladser: 100