Arrangementer

Landsdækkende konkurrence for 7.,8.,9. kl.

Elever tilmeldes enkeltvis eller som hold a 10 - 14 elever en landsdækkende konkurrence i fagene: Matematik, biologi, idræt, historie eller dansk.

Tid og sted: 

1. runde - Skolekvalifikationen - sker i efteråret 2017. Den sker on line i f.eks. klasseværelset i løbet af 45 min. 

2. runde - De riogionale mesterskaber - sker i uge 5 - 6, 2018. De elever og hold som har kvalificeret sig dyster fysisk et centralt sted i regionen. 

3. runde - Landsmesterskaberne - 1. marts 2018. Alle kvalificerede elever mødes et centralt sted i landet og dyster. Her kåres danmarksmestrene i matematik, biologi, idræt, historie og dansk - individuelt og på hold. 

 

Målgruppe:

Elever på 7. - 9. klassetrin

 

Økonomi: 

Det er gratis at deltage, men skolerne skal påtænke omkostninger til transport mm. 

 

Hvorfor? Fordi DM i Fagene:  

  • Motiverer eleverne til at dygtiggøre sig 
  • Sætter fokus på faglighed og progression
  • Kobler skolernes fag med omverdenen
  • Der findes on line undervisningsmaterialer 

 

Mere information og tilmelding - se: http://skoleelever.dk/indsatser/dm-i-fagene

Kontakt: Info@dmifagene.dk og hotline: 70220633

HoS kontakt: Michael Stender, Mise@sonderborg.dk - + 45 27900121