Undervisningsmaterialer

Edison - lån et klassesæt

Programmering fra 6.-9. klassetrin

Tid og sted:

Udstyret leveres på skolen for en låneperiode af 4 uger. Nogle uger før leveres et lærereksemplar til lærerens forberedelse. 

Økonomi:

Gratis

Målgruppe: 6. - 10. klassetrin - lærere og pædagoger

Indhold: 

Edison er en robot, der vha. lysfølsomme sensorer kan programmeres til at reagere på forhindringer og sorte flader af det underlag, som den kører på. Producenten har udviklet software, som kan bruges on line vha. en pc. Eleverne lærer at kode og overføre deres program fra pc til robotten. Ved hjælp af gentagne forsøg arbejder de med forskellige udfordringer - baner, som Edison kan køre på. Når det basale er forstået, kan eleverne lave individuelle opgaver eller afprøve egne idéer.

Undervisningsmaterialet til Edison: 

 • består af vejledning med aktivitetsforslag og det nødvendige udstyr til at lave aktiviteterne
 • er enkelt, funktionelt og ikke nørdet. Lavet, så både uøvede og øvede kan bruge det
 • er tænkt tværfagligt og kan bruges af sprogfag såvel som en matematik- eller naturfagslærer
 • er anvendelsesoriteret så didaktisk metodiske overvejelser om læringsmål og tegn på læring præsenteres kort i indledning og uddybet sidst i lærervejledningen
 • Elevhæfte: /media/1529/edison-faerdig-elev.pdf
 • Lærerhæfte: /media/1530/edison-faerdig-laerer.pdf

PRIS – Programmering I Skolerne er et initiativ til at understøtte lærere og pædagoger i deres arbejde med børn og unge på 0. – 10. klassetrin med  at programmere. House of Science sammen med de faglige vejledere fra de 17 folkeskoler i Sønderborg Kommune fået faglige vejledere til at udvikle 4 undervisningsmaterialer om programmering af robotter:

 • Bee- og Blue-Bot til indskoling (med nyt indhold)
 • MakeyMakey til mellemtrin/udskoling (med nye forslag til aktiviteter)
 • Edison til mellemtrin/udskoling (med tilpasning til mellemtrinnet)
 • Microbit til mellemtrin/udskoling (nyt materiale færdigt august 2018)

Kontakt: 

Er der problemer, mangler, spørgsmål, kontakt Michael Stender, medarbejder House of Science, + 45 27900121, Mise@Sonderborg.dk

Booking: 

Skriv 1 i boksen herunder. Vælg bookingdato. Udfyld booking blanket. Skriv om der ønskes introduktion til materialet. 

Verdensmål:

  

Aktiviteterne understøtter intentionerne om at sikre:

 • Lige adgang til kvalitetsuddannelse og mulighed for livslang læring
 • Robust infrasturktur, fremme inklusiv og bæredygtig industriel udvikling og understøtte innovation 

 

 


Tilmeld dig her


14.08.2019 kl. 11:32 Pladser: 1
13.09.2019 kl. 11:32 Pladser: 1
23.10.2019 kl. 11:33 Pladser: 0
22.11.2019 kl. 11:33 Pladser: 0
08.01.2020 kl. 11:34 Pladser: 0
07.02.2020 kl. 11:34 Pladser: 1
18.03.2020 kl. 11:34 Pladser: 1
24.04.2020 kl. 11:35 Pladser: 1
27.05.2020 kl. 11:35 Pladser: 1

Se allerede tilmeldte

Dato Tid Antal Skole Kontaktperson
08.01.2020 11.34 1 Humlehøj-skolen Charlotte Damkjær
23.10.2019 11.33 1 Nørreskov-Skolen Pia Schmidt
22.11.2019 11.33 1 Nørreskov-Skolen Pia Schmidt