Læringsforløb

EiS - ENGINEERING I SKOLEN - TILBUD

Disse tilbud passer til EiS den kommunale redegørelse.

Herunder præsenteres en række tilbud, der alle passer til EiS- indsatsen, jævnfør den kommunale redegørelse.   

 

Enginnering Day  - https://engineerthefuture.dk/engineering-day/ - uge 45

 • Målgruppe: 1. - 10.kl.
 • Engineering Day er Engineer The Futures landsdækkende tilbud, hvor du gratis henter online uv.materialer. Alle forløb er bygget op, så eleverne får øvet EdP metoden og deres innovative og generiske evner som samarbejde, kommunikation og refleksion over egen læring. 
 • Deltag i Fageftermiddag den 04.10.23. kl. 13 - 17:00. Se særskilt opslag. 
 • Bestil Gæstelærer fra House of Science til fælles afvikling.
 • Ønsk materialer - så længe lager haves. 
 • Se nye og gamle forløb her.

 

 Naturfagsmaraton 2024 - finale den 25.04.24

 • Målgruppe: 5.- 6. klassetrin. Der er plads til 20 klasser. 
 • Gratis for skoleklasser fra kommunale skoler i Sønderborg. House of Science betaler deltagerprisen på 1000 kr. 
 • Deltag i online kurser den 05.10.23. og den 15.01.24. Se særskilt opslag. 
 • Bestil Gæstelærer fra House of Science til fælles afvikling.
 • Ønsk materialer - så længe lager haves. 
 • Naturfagsmaraton afvikles af Naturvidenskabernes Hus og er et længere forløb, som bygger på de samme principper som et EiS-læringsforløb. http://www.houseofscience.dk/opslag/naturfagsmataton-2024-et-eis-tilbud-finale-25042024/

Universe Sciencepark tilbyder et EiS læringsforløb i tirsdag, onsdag og torsdag i uge 45 - UNDER UDARBEJDELSE 

 • Målgruppe: 6.-7. kl.
 • Gratis
 • 3 klasser fra en skole i Sønderborg. Dvs. 1 klasse pr. dag. - mandag, onsdag og fredag. 
 • Tilmelding efter først til mølle hos Sigrid Krogslund, Undervisnings- og workshopkoordinator, Phone: 88819558, sikr@universe.dk 

 

FUF - Uge 43/2023 - 13/2024 - Book et engineering FUF forløb: 

http://www.houseofscience.dk/opslag/fuf-stem-forl%C3%B8b-i-naturvidenskabshuset-ved-universe/ 

  1. Lad skuden sejle 
  2. Balance

 

 

Engineering metoden

Enginner The Future har udviklet en engineering didaktik, der forklarer, hvordan vi kan undervise i engineering. EdP metoden - Engineering design proces metoden tilbyder en mulighed for at arbejde praksisnært og anvendelsesorienteret i natur & teknologiundervisningen; så eleverne lærer at løse autentiske udfordringer på en sjov, lærerig og motiverende måde. Få en introduktion her: https://engineerthefuture.dk/undervisning/engineering-i-skolen/laererressourcer/artikler-og-vidensgrundlag/didaktikken-bag-engineering/

House of Science har valgt at understøtte Engineering i Skolen - EiS, for at støtte skolernes arbejde med det obligatoriske tema: Entreprenørskab og Innovation. Forskning viser, at undervisning efter design processer som engineering bygger på, motiverer eleverne og øger deres læringslyst. Engineering er 1 af 4 indsatser i House of Sciences STEM strategi. 

 

 

Kontakt: Michael Stender, + 45 27900121 - Mise@Sonderbrog.dk

 

Verdensmål for Bæredygtig Udvikling:

 Aktiviteten understøtter intentionerne med mål:

   

Vi skal sikre:

 • Lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme mulighed for livslang læring.
 • Robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation.
 • Bæredygtige, robuste, sikre og inkluderende byer og lokalsamfund. 

Vil du vide mere

Hvem er vi?

Partnerskabet House of Science
Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg

> Skriv til os