Læringsforløb

EiS - Engineering i Undervisningen tilbud

Find alle tilbud til din undervisning her

Tilbuddet er pt. under udarbejdelse. Tilmelding er muligvis åben, se de enkelte tilbud.  

Uge 45 - Universe Sciencepark tilbyder et EiS læringsforløb

 

 

Uge 43/2022 - 13/2023 - Book et EiS forløb i FUF (Naturfagslokaliteten ved Universe Sciencepark).

   

 

Uge 45 - Enginnering Day  - https://engineerthefuture.dk/engineering-day/

 • Målgruppe: 1. - 10.kl.
 • Gratis. 
 • Engineering Day er Engineer The Futures landsdækkende tilbud (med Teknologipagten), hvor du gratis henter online uv.materialer til EiS forløb. Alle forløb er bygget op, så eleverne får øvet EdP metoden og deres innovative og hhv. generriske kompetencer som samarbejde, kommunikation og refleksion over egen læring. 
 • House of Science støtter med et forberedende kursus den 05.10.22, vejledning og materialer - så længe lager haves. Spørg skolens naturfaglige vejleder. 
 • Se nye og gamle forløb her.

 

Uge 32 - 13 (2022) - Deltag i Naturfagsmaraton finale 31.03.23

 • Målgruppe: 5.- 6. klassetrin. Der er plads til 20 klasser. 
 • Gratis for skoleklasser fra kommunale skoler i Sønderborg. House of Science betaler deltagerprisen på 1000 kr. Deltagere fra private skoler og Åbenrå Kommune kan deltage mod deltagerbetaling. 
 • Naturfagsmaraton afvikles af Naturvidenskabernes Hus og er et længere forløb, som bygger på de samme principper som et EiS-læringsforløb. Læs mere

 

Engineering metoden

Få en introduktion her: https://astra.dk/engineering/didaktik

House of Science har valgt EiS som redskab til at sikre, at flest mulige elever i Sønderborg Kommune i deres skoletid modtager en moderne STEM baseret undervisning.  

Enginner The Future har udviklet en engineeringdidaktik, der forklarer, hvordan vi kan undervise i engineering. EdP metoden - Engineering design proces metoden tilbyder en mulighed for at arbejde praksisnært og anvendelsesorienteret i natur & teknologiundervisningen; så eleverne lærer at løse autentiske udfordringer på en sjov, lærerig og motiverende måde.  

 

Kontakt: Michael Stender, + 45 27900121 - Mise@Sonderbrog.dk

 

Verdensmål for Bæredygtig Udvikling:

 Aktiviteten understøtter intentionerne med mål:

   

Vi skal sikre:

 • Lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme mulighed for livslang læring.
 • Robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation.
 • Bæredygtige, robuste, sikre og inkluderende byer og lokalsamfund. 

Vil du vide mere

Kontaktpersoner

Partnerskabet House of Science
Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg
Tlf. +45 21 51 62 81

> Skriv til os