Arrangementer

Engineering Day - en konkurrence, hvor elever løser virkelige problemer

2 tilbud

Universe tilbyder 5 klasser på 7. -8. klassetrin et engineering forløb i uge 45. Dvs. 1 klasse hver dag i uge 45. Læs denne pfd: /media/1707/universes-tilbud-uge-45.pdf. Sidste frist for tilmelding er den 29. oktober kl. 12.00

 

Engineer the Futures tilbud: 

Tid og sted: 

Uge 45. Op til ugen lægges forskellige ressourcer ud på https://engineerthefuture.dk/engineering-day. Ugen slutter med, at de tilmeldte skoler sender deres bidrag til konkurrencen. Slut november offentliggøres vinderne, der får besked i mail. Evaluering sendes til din mail (5.-16. nov.). 

Målgruppe: Elever på 4. - 10. klassetrin. 

Økonomi: Gratis.

Tilmelding: Ingen tilmelding. Man skal blot gå ind og downloade klassens opgave, som fra den 1. september ligger klar på https://engineerthefuture.dk/engineering-day

Indhold:

På Engineering Day skal eleverne arbejde med en praktisk problemstilling, og skal vha. naturfaglig viden og naturfaglige kompetencer selv udvikle og teste en konkret løsning. Engineering Day tager udgangspunkt i emner, der hører under naturfagene, naturfaglige kompetencer, Forenklede Fælles Mål og for udskolingen i de fællesfaglige fokusområder.  

Engineering metoden: Få en kort introduktion herhttps://astra.dk/engineering/didaktik

 

Udfordringerne 2018:

   

Mellemtrin: Byg Boliger til Brasiliens Børn 

I Brasiliens næststørste by, Rio de Janeiro, bor mange af byens børn under trænge og usle forhold i favelaer. I opgaven til mellemtrinnet skal dine elever bygge en model af en etagebygning, der kan erstatte nogle af favelaernes primitive huse. Bygningen skal være så høj og stabil som muligt, men skal samtidig holde sig inden for budgettet og gerne gøre brug af bæredygtige materialer. 

Udskoling: Design et hus, der ikke kan synke

Prognoser siger, at vandstanden i Danmark kan stige op til 140 centimeter i løbet af det 21. århundrede grundet et stadigt varmere klima. Man forventer, at flere huse i fremtiden bliver oversvømmet. I opgaven til udskolingen skal dine elever designe et oversvømmelsessikret hus i et 3D-tegneprogram på baggrund af en række materialetest, hvor eleverne undersøger forskellige materialers brudstyrke og sugeevne. 

Flere oplysninger om udfordringerne og konkurrencen - se: 

Engineering Day kan foregå lokalt på kommunens skoler, hvor lærerne kan arbejde med en engineeringopgave til mellemtrinnet eller udskolingen. Engineering Day kan afvikles på 3 til 6 timer. Der er udviklet to konkrete opgaver, som lærerne kan downloade og bruge, når de i uge 45 skal afholde Engineering Day på deres skole. I opgaven er der link til en opstartsvideo med en ingeniør (videoen bliver først tilgængelig i oktober). Der er også mulighed for at vinde præmier til klassen.  

 

Inspiration: 

Se Engineering Day udfordringerne fra 2017: Byg en Tidsmåler og Lodrette Haver: https://engineerthefuture.dk/engineering-2017

 

Baggrund: 

Med den nye STEM-strategi og den kommende Teknologipagt er engineering kommet på dagsorden i Danmark, og der udvikles i øjeblikket en særlig engineeringdidaktik, der kommer med et bud på, hvordan man kan undervise i engineering i grundskolen. Engineering tilbyder en ny vej ind i naturfagene, hvor der med en problemløsende tilgang bliver skabt ejerskab og motivation for naturfagene.  

Engineering Day er en del af projektet https://engineerthefuture.dk/engineering-i-skolen

 

Kontakt i HoS: 

Michael Stender, + 45 27900121 - Mise@Sonderbrog.dk

 

Verdensmål for Bæredygtig Udvikling:

 Aktiviteten understøtter intentionerne med mål:

   

Vi skal sikre:

  • Lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme mulighed for livslang læring.
  • Robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation.
  • Bæredygtige, robuste, sikre og inkluderende byer og lokalsamfund.