Arrangementer

Engineering Day uge 45 2019 - 2 tilbud

Find innovative løsninger på virkelige problemer.

2 tilbud: 

UNIVERSE tilbyder 4 klasser på 6.-8. klassetrin et gratis besøg - engineering forløb i uge 45.

Dvs. 1 klasse pr. dag. Se invitation: /media/1837/universe-engineering-day-2019-undervisningstilbud-i-uge-45.pdf. Sidste frist for tilmelding er den 29. oktober kl. 12.00

 

Engineer the Futures tilbyder: 

Engineering Day er et landsdækkende event, hvor dine elever med naturfaglig viden og gennem engineering selv udvikler og tester praktiske løsninger på konkrete samfundsudfordringer. Det giver dig en smagsprøve på, hvad det vil sige at arbejde med engineering i undervisningen. Du kan vælge mellem to spændende opgaver. Det foregår lokalt på din skole, og du bestemmer selv, om du vil afholde det i uge 45 som én spændende dag af fire timers varighed, eller om du vil brede Engineering Day ud til et længere forløb. 

  • Mellemtrin: Gør Skolevejen Sikker
  • Udskoling: Lyder som Forsvandt

 

 

Målgruppe: Elever på 4. - 10. klassetrin. 

Økonomi: Gratis.

Tilmelding: Opgavesæt er nu tilgængelige via link: https://engineerthefuture.dk/engineering-day 

Få tilsendt de to opgavesæt med lærervejledning, elevark, links til inspirationsvideoer, videovejledninger og galleri samt en PowerPoint-præsentation, som du kan bruge direkte i din undervisning.

Engineering metoden: Få en kort introduktion herhttps://astra.dk/engineering/didaktik

 

Udfordringerne 2017 og 2018: https://engineerthefuture.dk/engineering-day/engineering-day-opgaver/

   

  • Mellemtrin: Byg Boliger til Brasiliens Børn 
  • Udskoling: Design et hus, der ikke kan synke

Udfordringer 2017: 

  • Mellemtrin: Byg en Tidsmåler
  • Udskoling: Lodrette Haver

 

Inspiration: https://engineerthefuture.dk/engineering-day/om-engineering-day/

 

Baggrund: 

Med den nye STEM-strategi og den kommende Teknologipagt er engineering kommet på dagsorden i Danmark, og der udvikles i øjeblikket en særlig engineeringdidaktik, der kommer med et bud på, hvordan man kan undervise i engineering i grundskolen. Engineering tilbyder en ny vej ind i naturfagene, hvor der med en problemløsende tilgang bliver skabt ejerskab og motivation for naturfagene.  

Engineering Day er en del af projektet https://engineerthefuture.dk/engineering-i-skolen

 

Kontakt i HoS: 

Michael Stender, + 45 27900121 - Mise@Sonderbrog.dk

 

Verdensmål for Bæredygtig Udvikling:

 Aktiviteten understøtter intentionerne med mål:

   

Vi skal sikre:

  • Lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme mulighed for livslang læring.
  • Robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation.
  • Bæredygtige, robuste, sikre og inkluderende byer og lokalsamfund.