Læringsforløb

Engineering i Undervisningen - Engineering uge 45

Forskellige tilbud - Engineering metoden

Her er en række lokale og nationale gratis tilbud for at komme i gang med Engineering metoden:

6.-8. kl. - Sciencepark Universe tilbyder 3 klasser fra en skole i Sønderborg et gratis besøg - engineering forløb i uge 45 2020. Dvs. 1 klasse pr. dag. mandag, onsdag og fredag. 

Se invitation: /media/2009/universe-engineering-day-2020-undervisningstilbud-i-uge-45.pdf

Tilmelding efter først til mølle ...

Kontakt Sigrid Krogslund, Undervisnings- og workshopkoordinator, Phone: 88819558, sikr@universe.dk 

 

--------------------------------------------

4.-9. kl. - Book et Engineeringforløb i FUF, naturfagslokaliteten ved Universe Sciencepark. House of Science har betalt et antal rabatkoder, så besøget er gratis for de kommunale skoler i Sønderborg Kommune. Se: http://www.houseofscience.dk/opslag/fuf-naturvidenskabshuset-ved-universe/

 

----------------------------------------------

5. og 6. kl. - Naturfagsmaraton -se: http://www.houseofscience.dk/opslag/naturfagsmaraton-finale-2021/

-------------------------------------------

1.-10. kl - Enginnering Day uge 45 forløb - lodtrækning om gratis materialekasser

Engineering Day er et landsdækkende event som laver uv.materialer - færdige forløb, der bygger på engineering metoden. Fra 2020 er der forløb til alle klassetrin med praksisnære problemstillinger. 

  • Indskolingen: Viden om musens adfærd bygge en musefælde, der fanger musen levende. 
  • Mellemtrinnet: Undersøge materialers egenskaber og konstruere en prototype til at flytte en pakke.
  • Udskolingen: Undersøge friktion og profilers styrke og konstruerer en energivenlig prototype til at flytte pakker.

Alle forløb er bygget op, så eleverne får styrket generiske kompetencer som f.eks. samarbejde, kommunikation og refleksion over egen læring. Se nye og gamle forløb her: 

https://engineerthefuture.dk/engineering-day/engineering-day-forloeb/

Økonomi: Gratis. tilmeld dig adgang til gratis ressourcer og deltagelse via: https://engineerthefuture.dk/engineering-day/

Tilmelding: Ved tilmeldingen får du adgang til on-line opgaver og ressourcer, når opgaverne bliver tilgængelig efter sommerferien. Sker via link: https://engineerthefuture.dk/engineering-day 

---------------------------------------------------

Engineering metoden: Få en kort introduktion her: https://astra.dk/engineering/didaktik

Med den nye STEM-strategi og den kommende Teknologipagt er engineering kommet på dagsorden i Danmark, og der udvikles i øjeblikket en særlig engineeringdidaktik, der kommer med et bud på, hvordan man kan undervise i engineering i grundskolen. Engineering tilbyder en ny vej ind i naturfagene, hvor der med en problemløsende tilgang bliver skabt ejerskab og motivation for naturfagene.  

 

Kontakt i HoS: 

Michael Stender, + 45 27900121 - Mise@Sonderbrog.dk

 

Verdensmål for Bæredygtig Udvikling:

 Aktiviteten understøtter intentionerne med mål:

   

Vi skal sikre:

  • Lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme mulighed for livslang læring.
  • Robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation.
  • Bæredygtige, robuste, sikre og inkluderende byer og lokalsamfund. 

Vil du vide mere

Kontaktpersoner

Partnerskabet House of Science
Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg
Tlf. +45 21 51 62 81

> Skriv til os