Læringsforløb

Engineering i Undervisningen gratis tilbud

De bedste tilbud, hvis du vil arbejde Engineering i din undervisning

Uge 45 - Universe Sciencepark tilbyder 3 klasser et læringsforløb

 

 

Uge 43 - 13 - Book et Engineeringforløb i FUF, naturfagslokaliteten ved Universe Sciencepark.

 

Uge 45 - Enginnering Day forløb - https://engineerthefuture.dk/engineering-day/

  • Opgaver til alle klassetrin 1. - 10.kl. - alle handler i 2021 om kæledyr. 
  • Engineering Day er et landsdækkende event som laver uv.materialer - færdige forløb, der bygger på engineering metoden. Fra 2020 er der forløb til alle klassetrin med praksisnære problemstillinger. 
  • Alle forløb er bygget op, så eleverne får styrket generiske kompetencer som f.eks. samarbejde, kommunikation og refleksion over egen læring. Se nye og gamle forløb her. 

 

Uge 48 - 13 (2022) - Deltag i Naturfagsmaraton finale 01.04.2022

  • Målgruppen er 5. og 6. klassetrin.
  • Læringsforløb der bygger på engineeringmetoden.
  • Læs mere

 

Engineering metoden: Få en kort introduktion her: https://astra.dk/engineering/didaktik

Med den nye STEM-strategi og den kommende Teknologipagt er engineering kommet på dagsorden i Danmark, og der udvikles i øjeblikket en særlig engineeringdidaktik, der kommer med et bud på, hvordan man kan undervise i engineering i grundskolen. Engineering tilbyder en ny vej ind i naturfagene, hvor der med en problemløsende tilgang bliver skabt ejerskab og motivation for naturfagene.  

 

Kontakt i HoS: 

Michael Stender, + 45 27900121 - Mise@Sonderbrog.dk

 

Verdensmål for Bæredygtig Udvikling:

 Aktiviteten understøtter intentionerne med mål:

   

Vi skal sikre:

  • Lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme mulighed for livslang læring.
  • Robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation.
  • Bæredygtige, robuste, sikre og inkluderende byer og lokalsamfund. 

Vil du vide mere

Kontaktpersoner

Partnerskabet House of Science
Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg
Tlf. +45 21 51 62 81

> Skriv til os