Arrangementer

Engineering i Undervisningen

3.-10. kl. - Forskellige tilbud - Lær Engineering metoden

Du har flere muligheder for at komme i gang med Enginering metoden: Deltag i Naturfagsmaraton, Engineering Day i uge 45, Besøg FUF ved Universe og afprøv et Engineeringforløb eller brug nogle af de mange undervisningsmaterialer, som er linket til herunder: 

 

5. og 6. kl. - Naturfagsmaraton - se: http://www.houseofscience.dk/opslag/naturfagsmaraton-finale-2021/

 

6.-8. kl. - Sciencepark Universe tilbyder 4 klasser fra en kommuneskole i Sønderborg et gratis besøg - engineering forløb i uge 45 2020. Dvs. 1 klasse pr. dag. Se invitation: XXXXXXXX. Sidste frist for tilmelding er den 7. oktober 2020. Kontakt Michael Stender, + 45 2790 0121 - Mise@Sonderborg.dk

 

4.-9. kl. - Book et forløb i FUF, naturfagslokaliteten ved Universe Sciencepark. House of Science betaler et antal rabatkoder, så besøget er gratis for de kommunale skoler i Sønderborg Kommune. Se: http://www.houseofscience.dk/opslag/fuf-naturvidenskabshuset-ved-universe/

 

4. - 10. kl - Engineer the Futures tilbyder 

https://engineerthefuture.dk/engineering-i-skolen

Engineering Day er et landsdækkende event, hvor dine elever med naturfaglig viden og gennem engineering selv udvikler og tester praktiske løsninger på konkrete samfundsudfordringer. Det giver en smagsprøve på, hvad det vil sige at arbejde med engineering i undervisningen. Du kan vælge mellem to spændende opgaver. Det foregår lokalt på din skole, og du bestemmer selv, om du vil afholde det i uge 45 som én spændende dag af fire timers varighed, eller om du vil brede Engineering Day ud til et længere forløb. I 2019 var udfordringerne: 

  • Mellemtrin: Gør Skolevejen Sikker
  • Udskoling: Lyder som Forsvandt

 

 

Økonomi: Gratis.

Tilmelding: Ved tilmeldingen får du adgang til on-line opgaver og ressourcer, når opgaverne bliver tilgængelig efter sommerferien. Sker via link: https://engineerthefuture.dk/engineering-day 

Udfordringerne 2017 og 2018: https://engineerthefuture.dk/engineering-day/engineering-day-opgaver/

   

  • Mellemtrin: Byg Boliger til Brasiliens Børn 
  • Udskoling: Design et hus, der ikke kan synke
  • Mellemtrin: Byg en Tidsmåler
  • Udskoling: Lodrette Haver

 

Baggrund - mere information

Engineering metoden: Få en kort introduktion her: https://astra.dk/engineering/didaktik

Med den nye STEM-strategi og den kommende Teknologipagt er engineering kommet på dagsorden i Danmark, og der udvikles i øjeblikket en særlig engineeringdidaktik, der kommer med et bud på, hvordan man kan undervise i engineering i grundskolen. Engineering tilbyder en ny vej ind i naturfagene, hvor der med en problemløsende tilgang bliver skabt ejerskab og motivation for naturfagene.  

 

Kontakt i HoS: 

Michael Stender, + 45 27900121 - Mise@Sonderbrog.dk

 

Verdensmål for Bæredygtig Udvikling:

 Aktiviteten understøtter intentionerne med mål:

   

Vi skal sikre:

  • Lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme mulighed for livslang læring.
  • Robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation.
  • Bæredygtige, robuste, sikre og inkluderende byer og lokalsamfund. 

Vil du vide mere

Kontaktpersoner

Partnerskabet House of Science
Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg
Tlf. +45 21 51 62 81

> Skriv til os