Læringsforløb

Erhvervspraktik Syddansk Universitet i uge 45 og uge 11

Unge fra 8. og 9. klasse kan opleve ingeniøruddannelserne På Syddansk Universitet, Sønderborg

Tid og sted:

  • Uge 45 den 6. november 2018
  • Uge 11 den 12. marts 2019 

Alsion, Syddansk Universitets undervisningslokaler

Økonomi:

Gratis. 

Målgruppe:

Uge 45 har primært 9. klassetrin som målgruppe, og uge 11 har primært 8. klassetrin som målgruppe. Målgruppen omfatter de unge, der ønsker eller overvejer en teknisk, matematisk, naturvidenskabelig uddannelse. 

Deltagerforudsætninger: Rimelige faglige evner i matematik/naturfag, selvstændighed og ønske om aktiv deltagelse. 

Indhold:

Dagens indhold udarbejdes i tråd med Engineer the Futures tilbud i uge 45. Program indeholder rundvisning i studiemiljøet samt praktisk/teoretisk udfordring. Dagen varetages af studerende fra forskellige ingeniørstudieretninger. 

Formålet med dagen er at vise/opleve studiemiljøet på Syddansk Universitet i Sønderborg på Alsion. 

 

Tilmelding: 

Sidste frist for tilmelding:

  • Ingeniørpraktik uge 45 - er den 29. oktober 2018
  • Ingeniørpraktik uge 11 - er den 12. marts 2019

Der er kun 20 pladser, derfor bør lærere og evt. den naturfaglige vejleder tale sammen og prioritere, hvilke elever, de vil sende i dagpraktik. 

I tilmelding herunder skrives det tal elever, man vil tilmelde. Vælg dato. Skriv herefter de nødvendige oplysninger.  Åben herefter et af disse excel ark og send det til Michael Stender:

SDU og House of Science varetager herefter koordineringen/kontakten til deltagerne/deltagernes forældre. Tilmeldende lærere/skolens naturfaglige vejleder vil få tilsendt de relevante oplysninger i fht. skolen. 

Kontaktinfo:
Michael Stender
Projektmedarbejder
Kontakt: +45 2790 0121
Mise@sonderborg.dk 

Verdensmål for bæredygtig udvikling:

Aktiviteten understøtter intentionerne med mål:

 

Vi skal sikre:

  • Lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme mulighed for livslang læring
  • Robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation

Tilmeld dig her


06.11.2018 kl. 08:00 Pladser: 4
12.03.2019 kl. 08:00 Pladser: 17

Se allerede tilmeldte

Dato Tid Antal Skole Kontaktperson
06.11.2018 08.00 7 Augustenborg skole Tommy Schmidt
12.03.2019 08.00 3 Broager Skole Majbritt Larsen
06.11.2018 08.00 3 Dybbøl-Skolen Tina Skivild
06.11.2018 08.00 3 Nordals Skolen Manfred Buss
06.11.2018 08.00 3 Nydamskolen Benedicte Tjørnelund, Magnus Tripp, Thor Housted