Læringsforløb

Erhvervspraktik Syddansk Universitet i uge 45 og uge 11

Unge fra 8. og 9. klasse kan opleve ingeniøruddannelserne På Syddansk Universitet, Sønderborg

Tid og sted: Alsion, Syddansk Universitets undervisningslokaler

  • Uge 45 onsdag den 6. november 2019
  • Uge 11 torsdag den 12. marts 2020 

Økonomi: Gratis. 

Målgruppe:

Primært 9. klassetrin sekundært 8. klassetrin. De unge, der overvejer en teknisk, matematisk, naturvidenskabelig uddannelse. Deltagerforudsætninger: Rimelige faglige evner i matematik/naturfag, selvstændighed og ønske om aktiv deltagelse. 

Indhold:

Formålet med dagen er at vise/opleve studiemiljøet på Syddansk Universitet i Sønderborg. Dagen varetages af studerende fra forskellige ingeniørstudieretninger. Dagen foregår på dansk og programmet indeholder rundvisning i studiemiljøet samt praktiske/teoretiske udfordringer, hvor indholdet udarbejdes i tråd med Engineer the Futures tilbud til undervisningen - se: https://engineerthefuture.dk/

Program uge 11 2019: /media/1817/ingenioerpraktik-2019-06-11.pdf

Infofolder elever og voksne: /media/1816/folder_folkeskolepraktik.pdf

Artikel i Jydske Vestkysten 2018:  Ingeniør for en dag: - Det er lidt nørdet (jv.dk - https://www.jv.dk/soenderborg/Ingenioer-for-en-dag-Det-er-lidt-noerdet/artikel/2659856)

Tilmelding: 

Sidste frist for tilmelding: Uge 45 er den 27. oktober 2019 - Uge 11 er den 25. februar 2020. 

Der er kun 20 pladser, derfor bør faglærerne i matematik/naturfag og evt. den naturfaglige vejleder tale sammen og prioritere, hvilke elever, de vil sende i erhvervspraktik. 

  1. I tilmeldingen herunder skrives det tal elever, man vil tilmelde. Vælg dato. Skriv herefter de nødvendige oplysninger. 
  2. Åben herefter dette excel arket, udfyld det og send det til Michael Stender: /media/1759/ingenioerpraktik-uge-45-2019-skabelon-til-udfyldning.xlsx

SDU og House of Science varetager herefter koordineringen/kontakten til deltagerne/deltagernes forældre og tilmeldende lærere, som får tilsendt de relevante oplysninger.

Spørgsmål: 

Kontakt Michael Stender, Projektmedarbejder, +45 2790 0121, Mise@sonderborg.dk 

Verdensmål for bæredygtig udvikling:

Aktiviteten understøtter intentionerne med mål:

 

Vi skal sikre:

  • Lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme mulighed for livslang læring
  • Robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation

Tilmeld dig her


06.11.2019 kl. 08:00 Pladser: 0
11.03.2020 kl. 08:00 Pladser: 4

Se allerede tilmeldte

Dato Tid Antal Skole Kontaktperson
06.11.2019 08.00 3 Augustenborg Skole Hans Keller
11.03.2020 08.00 1 Deutsche Schule sonderburg Mette Zempel
11.03.2020 08.00 4 Deutsche Schule sonderburg (1) Mette Zempel
06.11.2019 08.00 1 Hørup centralskole Horst Gronwald
11.03.2020 08.00 4 Hørup centralskole Steen Larsen
11.03.2020 08.00 4 Hørup centralskole (1) Steen Larsen
06.11.2019 08.00 1 Hørup Centralskole (1) Horst Gronwald
11.03.2020 08.00 1 Kløverskolen Ksenija Causevic
06.11.2019 08.00 5 Nordals Skolen Manfred Buss
06.11.2019 08.00 4 Nydamskolen Maibritt og Ninna
11.03.2020 08.00 2 Sønderskov-Skolen Thomas Brink Erlandsen
06.11.2019 08.00 6 Ulkebøl Skole Susanne Ottosen