Læringsforløb

Erhvervspraktik Syddansk Universitet - Uge 45 og 11

Elever 8. og 9. kl. - Oplev ingeniøruddannelserne Syddansk Universitet

Tid og sted: Tilbuddet afvikles on line - hjemme enten på skolen eller hjemme privat via videoforbindelse til Syddansk Universitets undervisningslokaler

  • Uge 45, onsdag den 4. november 2020 - kl. 8:15 - 12:00
  • Uge 12, tirsdag den 23. marts 2021 - kl. 8:15 - 15.:45

Økonomi: Gratis. 

Målgruppe:

8. - 10. klassetrin. De unge, der overvejer en teknisk, matematisk, naturvidenskabelig uddannelse. Deltagerforudsætninger: Rimelige faglige evner i matematik/naturfag, selvstændighed og ønske om aktiv deltagelse. 

Indhold:

Formålet med dagen er at vise/høre om studiemiljøet på Syddansk Universitet i Sønderborg. Dagen varetages af studerende fra forskellige ingeniørstudieretninger. Pga. sikkerheden om Co-Vid 19 håndtering foregår dagen denne gang on line. De studerende har sammensat et spændende og lærerigt program, der giver et godt indtryk af studiemiljøet kombineret med praksisnære udfordringer i tråd med Engineer the Futures tilbud til undervisningen - se: https://engineerthefuture.dk/

Program uge 45 2020: /media/2042/program-ingenioerpraktik-2020-04-11-online-003.pdf

 

Tilmelding: 

Sidste frist for tilmelding: Uge 12 er den 15. marts 2021. 

Der er kun 20 pladser, derfor må lærerne i matematik/naturfag og den naturfaglige vejleder tale sammen og prioritere, hvilke elever, de vil sende. 

  1. I tilmeldingen herunder skrives det tal elever, man vil tilmelde. Vælg dato. Skriv herefter de nødvendige oplysninger. 
  2. Åben herefter dette excel arket, udfyld det og send det til Michael Stender: /media/1925/ingenioerpraktik-uge-45-2020-skabelon-til-udfyldning.xlsx

SDU og House of Science varetager herefter koordineringen/kontakten til deltagerne/deltagernes forældre og tilmeldende lærere, som får tilsendt de relevante oplysninger.

Spørgsmål:

Kontakt Michael Stender, Projektmedarbejder, +45 2790 0121, Mise@sonderborg.dk 

Verdensmål for bæredygtig udvikling:

Aktiviteten understøtter intentionerne med mål:

 

Vi skal sikre:

  • Lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme mulighed for livslang læring
  • Robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation

Infofolder elever og voksne: /media/1816/folder_folkeskolepraktik.pdf

Artikel i Jydske Vestkysten:  Ingeniør for en dag: - Det er lidt nørdet (jv.dk - https://www.jv.dk/soenderborg/Ingenioer-for-en-dag-Det-er-lidt-noerdet/artikel/2659856)


Tilmeld dig her


23.03.2021 kl. 07:50 Pladser: 20

Vil du vide mere

Kontaktpersoner

Partnerskabet House of Science
Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg
Tlf. +45 21 51 62 81

> Skriv til os