Læringsforløb

FÅ E.-Wattson PÅ BESØG

Tid og sted:

  • På egen skole i undervisningen efter aftale.
  • 2 x 45 min 

Målgruppe: 5. klassetrin og ældre.

Økonomi: Gratis. House of Science betaler omkostningerne.

Indhold: E.-Wattson er en detektivfigur, der via et interaktivt onlineunivers hjælper eleverne med at undersøge energiforholdene på egen skole. Elevere registrerer el-apprater og i E.- Wattsononlineuniverset beregnes, hvor meget elektrisk energi (kWh), der bruges. Hvad det koster i kr., samt hvad det betyder i udledt CO2. Desuden ser vi på nutidig og fremtidig energiforsyning. Vi taler om, hvordan vi kan hjælpe til med at spare på energien. 

Klassen kan låne udstyr til at undersøge indeklimaet i klassen samt klassesæt af solcellers virkemåde og effektivitet. 

Mere information:

 

Lav Energi undersøgelser 

 

Undersøg Indeklima med en sensorboks 

 

Undersøg vha. organiske solceller

 

 

Booking og kontakt: 

Besøget bookes og aftales med Michael Stender, medarbejder House of Science, + 45 2790 0121, mise@sonderborg.dk

 

Verdensmål:

  

Aktiviteterne understøtter intentionerne om at sikre:

  • Lige adgang til kvalitetsuddannelse og mulighed for livslang læring
  • Robust infrasturktur, fremme inklusiv og bæredygtig industriel udvikling og understøtte innovation 

 

Vil du vide mere

Kontaktpersoner

Partnerskabet House of Science
Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg
Tlf. +45 21 51 62 81

> Skriv til os