Nyheder

Faghæfter i naturfag og matematik - 10 års fagudvikling på ét sted

Lærere - Faghæfterne med lovtekster, læseplaner og vejledninger

BUVM og ASTRAs film om faghæfter naturfagene

 

 

Børne- og Undervisningsministeriet - nyeste udgave af faghæfter (nov 2019) ligger på EMUs hjemmeside

 

BRUG FAGHÆFTERNE:

1. Folkeskolens formål og fagenes formål

Læs hvordan fagenes mål og folkeskolens formål understøtter dannelse og uddannelse. 

2. Fælles Mål - få styr på, hvad der er bindende og vejledende mål

Find lempelserne af bindinger i regelsættet om Fælles Mål, fastholdes fagenes formål, kompetencemålene og de faglige emnerområder - som bindende medens færdigheds- og vidensmål gøres vejledende.

3. Læseplanen og de 4 naturfaglige kompetencer

Læseplanen er bindende og forklarer, hvordan man arbejder med de bindende faglige emneområder. Arbejdet med de 4 naturfaglige kompetencer forklares i en sammenhængende progression fra indskoling til udskolingen og forbindes til de naturfaglige afgangsprøver. 

Natur & teknologi: Undersøgende praksisnære læringsforløb  fremhæves som en del af fagenes identitet. Elever på alle klassetrin bør arbejde undersøgelsesbaseret og fra mellemtrinnet problembaseret i naturfagsundervisningen. Det er forventningen, at eleverne på 5. og 6. klassetrin flere gange årligt arbejder med en denne tilgang. Problembaseret undervisning

4. Vejledningen - opsamling af 10 års metodik/didaktik

Råd og vejledning til tilrettelæggelse, gennemførlse og evaluering af undervisningen.

10 års naturfaglig udvikling i fht.: Variation, sproglig udvikling, differentiering, motivation, progression, åben skole, bevægelse og sikkerhed i undervisningen m.fl. 

 

Kontakt: 

Yderligere forklaring, oplæg til fagudvalgsmøde og lign: 

Vil du vide mere

Kontaktpersoner

Partnerskabet House of Science
Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg
Tlf. +45 21 51 62 81

> Skriv til os