Aktører

Fonden for Entreprenørskab

Innovations- og entreprenørskabsundervisning - materialer, konkurrencer mm.

Indhold:

Fonden for Entreprenørskab udvikler undervisningsmaterialer, afholder lærerkurser og elevkonkurrrencer for elever fra indskolingen og helt op i ungdomsuddannelserne. Se: http://www.ffe-ye.dk/Herunder er et udvalg:

Ungdomsuddannelserne: Company Program. CP er et learning by doing forløb, hvor eleverne udvikler, afprøver og realiserer gode idéer. Se: http://www.ffe-ye.dk/programmer/company-programme/om-company-programme

8. - 10. klassetrin: Next Level. NL er en konkurrence, hvor eleverne får mulighed for at udvikle deres innovative og entreprenante evner i et projektforløb, der går fra idé til handling. Der arbejdes med elevernes kreativitet, omverdensforståelse, handlekompetence og personlig indstilling. Se: http://www.ffe-ye.dk/programmer/nextlevel/om-nextlevel

Datoerne for 2018 er endnu ikke offentliggjort men vil være ca.:Tilmelding medio november 2017. Indesendelsesfrist for projekter medio februar 2018. Finalisterne får besked medio marts 2018. Finalen april 2018 (i Odense)

6. - 7. klassetrin: Projekt Edison. PE er en sjov og lærerig opfinderkonkurrence, hvor eleverne gennemgår en innovativ læringsproces. Se: http://edison.ffe-ye.dk/

Tilmelding - senest 15. august 2017. Lokalefinaler afvikles i perioden september til november. Landsfinale er den 16. november 2017 i Fredericia. Se: http://edison.ffe-ye.dk/events

 

Undervisningsmaterialer:

Der findes mange undervisningsmaterialer som har det tillfælles, at de understøtter læreren i at lave en innovativ undervisning, hvor de entreprenante kompetencer: Kreativitet, omverdensforståelse, handlekompetence og personlig indstilling er i fokus. Herunder er et udvalg: 

Indskoling: Opfinderspirerne og Du og din familie i Balonga. 

Mellemtrin: Ud i Europa og Vejen til min virksomhed. 

Udskoling: Green City, Idemaskinen, Sæt aftryk på Byen. 

Se: http://www.ffe-ye.dk/undervisning/grundskolen/undervisningsmaterialer

Økonomi: 

Deltagelse er gratis, evt. kan HoS hjælpe med omkostning til transport til finaler. 

 

Mere information: 

Company Program: ung@ffe-ye.dk eller på tlf. 6545 2467

Next Level: Henrik Thise, henthi@ffe-ye.dk, 65 45 24 45

Projekt Edison: Henrik Thøgersen ThiseHenthi@ffe-ye.dk, 31 23 09 96