Arrangementer

Forskningens døgn

Forskningens Døgn i Sønderborg folder sig ud i en hel uges spændende foredrag og aktiviteter. Der samarbejdes med Syddansk Universitet.

Forskningens Døgn den 17. - 26. april er ugen, hvor den nyeste forskning inden for mange forskellige fagfelter præsenteres for borgere, skoleelever, studerende - så alle kan blive klogere på de resultater forskerne har arbejdet med. I 2019 er hele 13 af ugens 25 arrangementer repræsenteret ved lokale forskere - der hver især er stærke på deres fagområde - energi, teknologi, innovation, sundhed, sprog og historie. Tag unge med hertil, mød op, gå i dialog og bliv udfordret på din viden.

Se programmet her:  /media/1761/forskningens-dogn-2019-final.pdf

Vær særlig obs på, at der midt i ugen - den 26. og 27. april afholdes en omfattende bæredygtighedsfestival i Sønderborg midtby med eget program, mere herom på 

http://sonderborg.dk/da/verdensmaal

Afholdes:
Uge 17 og 18
Den 24.– 30.04. 2019

Praktisk info:

For lærere og elever fra 8. 9. 0g 10. klasse - gymnasieklasser, borgere generelt.
House of Science samarbejder med Syddansk Universitet, ungdomsuddannelserne, bibloteker og Uddannelses- og Forskningsministeriet om at få et spændende program sammensat. 

Foredrag og debatter på hhv. Alssundgymnasiet, EUC-Syd, Sønderborg Statsskole, Det Blå Gymnasium, VUC, Syddansk Universitet, Alsion og flere biblioteker. Programmet ses herunder, lægges på www.forsk.dk, samt trykkes og uddeles til skoler og biblioteker.            

Et samlet program for 2019:

928271 - A5 brochure forskningens døgn 2019 version 010419.pdf 

 

Links og downloads:

www.forsk.dk
www.ags.dk
www.blaagym.dk
www.EUCSyd.dk
www.VUCSyd.dk
www.statsskolen.dk

Økonomi:

Deltagelse er gratis

Kontaktinfo:
House of Science
Julie Juhl Andersen

Juan@Sonderborg.dk