Arrangementer

Forskningens døgn

Forskningens Døgn i Sønderborg folder sig ud i en hel uges spændende foredrag og aktiviteter i samarbejder med Syddansk Universitet

Forskningens Døgn den 20. - 24. april 2020 er ugen, hvor den nyeste forskning præsenteres og debatteres med folkeskoleelever, ungdomsuddannelser og studerende - så alle kan blive klogere på de resultater forskerne har arbejdet med. I 2020 er ugens arrangementer repræsenteret ved både  lokale og nationale forskere - der hver især er stærke på deres fagområde - energi, teknologi, innovation, sundhed, sprog og historie. Mød op, gå i dialog og bliv udfordret på din viden.

Se programmer fra tidligere års Forksningens Døgn: Nederst denne side.

Program for Ungdoms Science Parlament:  Program

 

Afholdes:
Uge 17 
Den 20.04 – 24.04 , 2020

Praktisk info:

For lærere og elever fra 9. og 10. klasser - ungdomsuddannelser, borgere generelt.
House of Science samarbejder med Syddansk Universitet, ungdomsuddannelserne, bibloteker og Uddannelses- og Forskningsministeriet om at få et spændende program sammensat. 

Foredrag og debatter på hhv. Alssundgymnasiet, EUC-Syd, Sønderborg Statsskole, Det Blå Gymnasium, Syddansk Universitet, Alsion og flere biblioteker. Programmet for 2020 bliver tilgængeligt på siden fra april og vil også kunne findes på www.forsk.dk, samt i trykt udgave på skoler og biblioteker.            

 

 

Links og downloads:

www.forsk.dk

http://www.houseofscience.dk/media/1119/brochureforskningensdoegn2014pdf.pdf

http://www.houseofscience.dk/media/1118/brochureforskningensdoegn2015pdf.pdf

https://presscloud.com/file/25/250764770354871/A5_brochure_forskningens_dgn_2017.pdf

http://www.houseofscience.dk/media/1598/927171-a5-brochure-forskningens-doegn-2018_web.pdf

http://houseofscience.dk/media/1761/forskningens-dogn-2019-final.pdf

https://www.sdu.dk/da/forskning/forskningsformidling/forskningensdoegn/soenderborg

 

Partnere:

www.sdu.dk

www.ags.dk
www.blaagym.dk
www.EUCSyd.dk
www.statsskolen.dk

https://universe.dk/

https://www.projectzero.dk/

 

 

 

Økonomi:

Deltagelse er gratis

Kontaktinfo:
House of Science, Leder Julie Juel Andersen, Tlf: 21 51 62 81

Juan@Sonderborg.dk

 

Vil du vide mere

Kontaktpersoner

Partnerskabet House of Science
Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg
Tlf. +45 21 51 62 81

> Skriv til os