Arrangementer

FUF - Naturfagslokaliteten ved Universe

Planlæg et besøg i FUF som en del af et undervisningsforløb

Tid og sted:

Book et forløb i ugerne 44-14 i naturfagslokaliteten FUF ved Universe

Økonomi: 

Gratis. House of Science har betalt 60 besøg i FUF. Alle skoler får tildelt 3 rabatkoder. Talenthold og sciencelinjer kan efter aftale også få rabatkoder. 

Målgruppe:

4. - 10. klasetrin

Indhold: 

FUF rummer gode muligheder for at arbejde undersøgelsesorienteret med naturfagene. Under besøget involveres eleverne i forskellige aktiviteter styret af en formidler og læreren i samarbejde. Der er 6 forløb at vælge mellem. Det er elevernes læring i undersøgelserne og formidlingen af disse, der er i fokus. 

 • 1. Kroppen - hjerte, lunge og kredsløb
 • 2. Energi, klima og bæredygtighed (nyt indhold i 2018 - 19)
 • 3. Rundt om vand 
 • 4. Lad skuden sejle
 • 5. Æggeflyvere og skalknusere
 • 6. Robotteknologi

Se beskivelse af de 6 forløb her: https://universe.dk/da/skoler/undervisningsforl%C3%B8b/house-of-science-fuf

 

Forberedelse: 

Alle forløb kan med fordel forberedes ved at anvende de faglige portaler, som skolerne har adgang til via: Plc-sonderborg.dk. Her vælges under fanebladet "LÆREMIDLER", den rigtige afdeling og herefter har man adgang til alle de faglige portler. Se: http://plc-sonderborg.dk

Forældre information:

Til de 6 forløb kan downloades forældrebreve. Skabelonerne tilpasses før de sendes/udleveres til forældrene:

/media/1577/1-kroppen-hjerte-lunge-kredsloeb.docx

/media/1578/2-energi-klima-og-baeredygtighed.docx

/media/1579/3-rundt-om-vand.docx

/media/1580/4-lad-skuden-sejle.docx

/media/1581/5-æggeflyvere-og-skalknusere.docx

/media/1582/6-robotteknologi.docx

 

Booking:

 • Når man booker et forløb, skal man bruge en rabatkode, som skolens naturfagsvejleder har modtaget. Bruger man ikke koden modtager skolen en regning på 2800 kr. fra Universe. 
 • Besøg skal bookes senest fredag den 14. september 2018. Herefter kan rabatkoderne ikke bruges mere. 
 • Reserver/book sådan:
 1. Find forløb på:https://universe.dk/da/skoler/undervisningsforl%C3%B8b/house-of-science-fuf
 2. Klik på det ønskede forløb og læs forløbsbeskrivelsen.
 3. Klik på "Besøgsdato" for at vælge ledig dato i kalenderen. 
 4. Klik på den lilla knap: "Reserver nu". 
 5. Der åbnes et tekstfelt, klik på teksten: Har du en rabatkode eller voucher?"
 6. Skriv rabatkoden og klik på "Anvend". Nu skal der stå: "Rabatten fratrækkes ved check-out". 
 7. Klik på: "Fortsæt". 
 8. Et nyt tekstfelt åbnes. VIGTIGT: Regningen skal nu være på 0,00 kr.
 9. Udfyld med de ønskede oplysninger - husk e-mail - læs de informationer, som gives. 
 10. Ved "afregning" markeres: "Betaling ved ankomst". Det er bare, så systemet kan afslutte. 
 11. Klik på: "Fortsæt". Nu laver systemet en kvittering, som sendes til den indtastede e-mail. Færdig. 

Vilkår og forventninger: Besøget faciliteters af Universe´ skoletjeneste. Det forventes, at:

 • Eleverne kender målet med besøget og er fagligt forberedt på besøget. 
 • Lærere medvirker aktivt, fordi det en stor fordel for eleverne.
 • Hvis man er forhindret i at afvikle besøget, så finder skolen/læreren en kollega som kan overtage besøget. Det er en udgift og en spildt læringsmulighed, hvis besøget må aflyses. Skulle dette blive tilfældet, vil vi bede skolens leder tage kontakt til Birgitte Bjørn Petersen, leder af House of Science.

 

Praktiske forhold:

 • FUF: Grønvej 4, 6430 Nordborg – ved Universe. Busrute 223/223A holder ved Grønvej. 10 min. gåtur. Du kan se bus tiderne her: Bus 223 - Book bustransport i god tid.  

 

Kontakt:

 • Universe, Sigrid Krogslund - mb: 88819558 - Email: sikr@universe.dk
 • HoS, Michael Stender, + 45 27900121 - Mise@Sonderborg.dk

 

Verdensmål:

  

 

Aktiviteterne understøtter intentionerne om at sikre:

 • Lige adgang til kvalitetsuddannelse og mulighed for livslang læring
 • Robust infrasturktur, fremme inklusiv og bæredygtig industriel udvikling og understøtte innovation