Arrangementer

FUF - Naturfagslokaliteten ved Universe

Brug et besøg i FUF som en del af dit undervisningsforløb

Tid og sted: Uge 43-14 i naturfagslokaliteten FUF ved Universe

Økonomi: Gratis. House of Science har betalt besøget. Der er udleveret rabatkode til skolens naturfaglige vejleder. Husk at bruge rabatkode ellers koster besøget normal takst. 

Målgruppe: 4. - 10. klassetrin

Indhold: 

Forløbene i FUF fokuserer på naturfaglig matematisk læring med en undersøgelsesbaseret tilgang. Det er elevernes undersøgelseskompetence som er i fokus.

Besøget faciliteres af en ansat fra Universe, men afvikles i samarbejde med læreren. 

Der er pt. følgende forløb: 

 1. Kroppen - hjerte, lunge og kredsløb 
 2. Hvor bliver energien af?
 3. Højt at flyve (3D print
 4. Lad skuden sejle
 5. Robotteknologi

Forløbsbeskivelsehttps://universe.dk/da/skoler/undervisningsforl%C3%B8b/house-of-science-fuf

   

Vilkår og forventninger: Det forventes, at:

 • Eleverne kender formålet med besøget og er fagligt forberedt på besøget. Alle forløb kan med fordel forberedes. Brug f.eks. de faglige portaler, som skolerne har adgang til via: Plc-sonderborg.dk.
 • Lærere medvirker aktivt, fordi det en stor fordel for eleverne.
 • Hvis man er forhindret i at afvikle besøget, så finder skolen/læreren en kollega som kan overtage besøget. Det er en udgift og en spildt læringsmulighed, hvis besøget må aflyses. Skulle dette blive tilfældet, skal skolens leder tage kontakt til Birgitte Bjørn Petersen, leder af House of Science.

 

Information til forældrene: Download en skabelon og ret det til:

 

Booking: 

Brug en rabatkode, som skolens naturfagsvejleder har modtaget. Bruger man ikke koden modtager skolen en regning på 2800 kr. fra Universe. 

Besøg skal bookes senest fredag den 6. september 2019. Herefter kan rabatkoderne ikke bruges mere. Reserver/book sådan:

 1. Find forløb på:https://universe.dk/da/skoler/undervisningsforl%C3%B8b/house-of-science-fuf
 2. Klik på det ønskede forløb og læs forløbsbeskrivelsen.
 3. Klik på "Besøgsdato" for at vælge ledig dato i kalenderen. 
 4. Klik på den lilla knap: "Reserver nu". 
 5. Der åbnes et tekstfelt, klik på teksten: Har du en rabatkode eller voucher?"
 6. Skriv rabatkoden og klik på "Anvend". Nu skal der stå: "Rabatten fratrækkes ved check-out". 
 7. Klik på: "Fortsæt". 
 8. Et nyt tekstfelt åbnes. VIGTIGT: Regningen skal nu være på 0,00 kr.
 9. Udfyld med de ønskede oplysninger - husk e-mail - læs de informationer, som gives. 
 10. Ved "afregning" markeres: "Betaling ved ankomst". Det er bare, så systemet kan afslutte. 
 11. Klik på: "Fortsæt". Nu laver systemet en kvittering, som sendes til den indtastede e-mail. Færdig. 

 

Praktiske forhold:

 • FUF: Grønvej 4, 6430 Nordborg – ved Universe. Busrute 223/223A holder ved Grønvej. 10 min. gåtur. Du kan se bus tiderne her: Bus 223 - Book bustransport i god tid.  

 

Kontakt:

 • Universe, Sigrid Krogslund - mb: 88819558 - Email: sikr@universe.dk
 • HoS, Michael Stender, + 45 27900121 - Mise@Sonderborg.dk

 

Verdensmål:

  

 

Aktiviteterne understøtter intentionerne om at sikre:

 • Lige adgang til kvalitetsuddannelse og mulighed for livslang læring
 • Robust infrasturktur, fremme inklusiv og bæredygtig industriel udvikling og understøtte innovation