Arrangementer

FUF - Naturfagslokaliteten ved Universe

Planlæg et besøg i FUF som en del af et undervisningsforløb

Tid og sted:

Uge 43 til uge 9 book et forløb i naturfagslokaliteten FUF ved Universe

Økonomi: 

Gratis. House of Science har betalt 60 besøg i FUF. Alle skoler får tildelt 3 rabatkoder. Talenthold og sciencelinjer kan efter aftale også få rabatkoder. 

Målgruppe:

4. - 10. klasetrin

 

Verdensmål:

  

 

Aktiviteterne understøtter intentionerne om at sikre:

 • Lige adgang til kvalitetsuddannelse og mulighed for livslang læring
 • Robust infrasturktur, fremme inklusiv og bæredygtig industriel udvikling og understøtte innovation 

 

Indhold: 

FUF rummer gode muligheder for at arbejde undersøgelsesorienteret med naturfagene. Under besøget involveres eleverne i forskellige aktiviteter styret af en formidler og læreren i samarbejde. Der er 6 forløb at vælge mellem. Det er elevernes læring i undersøgelserne og formidlingen af disse, der er i fokus. 

 • 1. Kroppen - hjerte, lunge og kredsløb
 • 2. Energi, klima og bæredygtighed (nyt indhold i 2018 - 19)
 • 3. Rundt om vand 
 • 4. Lad skuden sejle
 • 5. Æggeflyvere og skalknusere
 • 6. Robotteknologi - NYT FORLØB 

Se beskivelse af de 6 forløb her: https://universe.dk/da/skoler/undervisningsforl%C3%B8b/house-of-science-fuf

 

Forberedelse og evaluering: 

Alle forløb kan med fordel forberedes ved at anvende de faglige portaler, som skolerne har adgang til via: Plc-sonderborg.dk. Her vælges under fanebladet "LÆREMIDLER", den rigtige afdeling og herefter har man adgang til alle de faglige portler. Se: http://plc-sonderborg.dk

Besøget evalueres i slutningen af besøget vha. en QR kode, som eleverne kan scanne på deres mobiltelefoner. Det kan også gøres i bussen på vej hjem. Eller tilbage på skolen i en efterfølgende time. 

Forældre information:

Til de 6 forløb kan downloades forældrebreve. Skabelonerne tilpasses før de sendes/udleveres til forældrene:

/media/1577/1-kroppen-hjerte-lunge-kredsloeb.docx

/media/1578/2-energi-klima-og-baeredygtighed.docx

/media/1579/3-rundt-om-vand.docx

/media/1580/4-lad-skuden-sejle.docx

/media/1581/5-æggeflyvere-og-skalknusere.docx

/media/1582/6-robotteknologi.docx

 

Booking:

 • Når man booker et forløb, skal man bruge en rabatkode, som skolens naturfagsvejleder har modtaget. Bruger man ikke koden modtager skolen en regning på 2800 kr. fra Universe. 
 • Besøg skal bookes senest fredag den 14. september 2018. Herefter kan rabatkoderne ikke bruges mere. 
 • Reserver/book sådan:
 1. Vælg forløb på: https://universe.dk/da/skoler/undervisningsforl%C3%B8b/house-of-science-fuf
 2. (Ignorer lilla BOOK NU knap!) - Rul til bunden af forløbsbeskrivelsen. Klik på lilla knap i bunden - "Reserver nu"
 3. Vælg den ønskede dato vha. kalender.
 4. Klik på "Har du rabatkode eller voucher?
 5. Indtast den rabatkode, som din naturfagsvejleder har givet dig. Klik på "anvend". Bemærk, at der nu står: "Rabatten fratrækkes ved check-out"! 
 6. Klik på "Fortsæt" og udfyld bestillingen. VIGTIGT! Bemærk, at der i regningen skal stå kr 0,00. 
 7. Gør bestillingen færdig med alle de relevante oplysninger, som "robotten" kræver og "check-out".  

 

Vilkår og forventninger: Besøget faciliteters af Universe´ skoletjeneste. Det forventes, at:

 • Eleverne kender målet med besøget og er fagligt forberedt på besøget. 
 • Lærere medvirker aktivt, fordi det en stor fordel for eleverne.
 • Samme dag helst (senest 1 uge efter besøget) laves evalueringen. Den kan laves på pc/mobiltelefon. QR kode - link er i FUF. 
 • Hvis man er forhindret i at afvikle besøget, så finder skolen/læreren en kollega som kan overtage besøget. Det er en udgift og en spildt læringsmulighed, hvis besøget må aflyses. Skulle dette blive tilfældet, vil vi bede skolens leder tage kontakt til Birgitte Bjørn Petersen, leder af House of Science.

 

Praktiske forhold:

 • FUF: Grønvej 4, 6430 Nordborg – ved Universe. Busrute 223/223A holder ved Grønvej. 10 min. gåtur. Du kan se bus tiderne her: Bus 223 - Book bustransport i god tid. 
 • Underviser man en science-linje eller et talenthold kan man tage kontakt til formidlingsleder Sigrid Krogslund og aftale vilkårene for et specielt program.  

 

Kontakt:

Universe, Sigrid Krogslund - mb: xxxxxxx - Email: sikr@universe.dk

HoS, Michael Stender, + 45 27900121 - Mise@Sonderborg.dk