Læringsforløb

GRØN GENERATION 2018 – REN UGE 40 - TEMAUGE OM ”PLASTIK I HVERDAGEN – HVAD ER PLASTIK FOR OS?”

Grøn Generation er en af Sønderborg Kommunes indsatser for at fremme bæredygtighed gennem uddannelse.

Tid og sted:

Emneuge 40, dvs. 1. – 5. oktober 2018. Relevante fagfolk besøger institutionen eller skolen

Økonomi: 

Gratis

Målgruppe:

Målrettet daginstitutioner og 0. - 6. kl i grundskolen. 

Indhold: Fokus på plastik i hverdagen. 

Læs venligst invitationen: /media/1694/invitation-til-ren-uge-40-2018-2.pdf

Grøn Generation inviterer til at have fokus på plastik i dagligdagen. Vi kan alle blive klogere, på hvordan vi håndterer plastik bedst muligt i det daglige liv.

Efter tilmelding får deltagerne tilsendt et velkomstbrev samt et inspirationskatalog med materiale til selvstændigt arbejde. Der opfordres til at arbejde selvstændigt med emnet i ugerne op til, i uge 40 eller efter uge 40. 

Ved tilmeldingen tilkendegives: 

  • at man er interesseret i at deltage i en konkurrence. Deltagene fremstiller et produkt, der gengiver ugens arbejde med emnet. Vinderne af konkurrencen modtager en udflugt med den deltagende gruppe/klasse. 
  • at man er interesseret i at modtage et besøg af en ekstern formidler, der kommer på besøg en dag i ugen. Har man ønsker til et bestemt tidspunkt for besøget, kan det skrives i tilmeldingen. 

 

Kontaktinfo:
Naturvejleder Tobias P. Ehmsen - toeh@sonderborg.dk
Pædagogisk Adm. Finn Bruncke – fbrn@sonderborg.dk
Sonfor - Martin Odmann Jørgensen - majo@sonfor.dk

 

Tilmelding: Tilmelding - til at få et besøg af en fagperson - er lukket. Man kan dog godt deltage i konkurrencen. Man henvender sig til Tobias Ehmsen pr. mail. 

 

Verdensmål for Bæredygtig Udvikling:

Aktiviteten understøtter intentionerne med mål:

    

Vi skal:

  • Sikre bæredygtigt forbrug og bæredygtige produktionsformer.
  • Hurtigt bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.
  • Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land.... og standse tab af biodiversitet. 

Tilmeld dig her


01.10.2018 kl. 08:00 Pladser: 1447

Se allerede tilmeldte

Dato Tid Antal Skole Kontaktperson
01.10.2018 08.00 23 Bro Børnehus Vivi Dybdal Larsen
01.10.2018 08.00 31 Børnehaven Augusta Ulla lange
01.10.2018 08.00 85 børnehaven engelshøj annette Duus
01.10.2018 08.00 17 Børnehset Tangsmose Anne-Marie Jensen
01.10.2018 08.00 21 Børnehuset Alssund Tina Jensen
01.10.2018 08.00 28 børnehuset ulkebøl Jørn Lauridsen
01.10.2018 08.00 1 House of Science, Vidensby Sønderborg, Børn & Uddannelse HoS Michael Stender
01.10.2018 08.00 20 Kløverhusene Rie Sigurdsson
01.10.2018 08.00 35 Kløverlykke Børnehus Ulla Lange
01.10.2018 08.00 16 Kløverskolen helle Larsen
01.10.2018 08.00 80 motorik børnehaven rådyrvej christina quorp
01.10.2018 08.00 54 Naturbørnehuset Ved Skellet Heidi Andersen
01.10.2018 08.00 28 Nydamskolen Christine Larsen
01.10.2018 08.00 14 Rinkenæs Børnehus Eva Callesen
01.10.2018 08.00 25 Tandslet Naturbørnehave Berit Jessen
01.10.2018 08.00 75 Vindsuset Gråsten Mette Heissel klietsch