Læringsforløb

GRØN GENERATION UGE 12 - 15 2023 - AFFALD

Grøn Generation - Udvikling gennem bæredygtig uddannelse.

Tilbuddet er pt. under udarbejdelse. Tilmelding er åben.  

Tid og sted: Deltagerne får tilbud om: 

  1. Ekspertbesøg (Nina Therkelsen, Sønderborg Forsyning og Tina Jensen, Børnehuset Alssund m.fl.)
  2. At få lavet en e-bog, som f.eks. forældrene kan se hjemme. 
  3. At få tilsendt et idémateriale, der hjælper jer med at lave aktiviteter i egen institution. 
  4. At få plakat leveret til institutionen. Signal til forældrene om deltagelse. 

Økonomi: Gratis

Målgruppe: Børnehaver - de ældste børn og skolernes yngste elever

Invitation: /media/2416/invitation-groen-generation-2023-uge-12-15.docx

Idémateriale: Som inspiration er her adgang til materialet fra Grøn Generation 2022 /media/2389/inspirationskatalog-groen-generation-2022-uge-12-15.pdf - deltagerne får tilsendt det nye materiale for 2023. 

Tilmelding:  

Er lukket - kontakt Michael Stender medarbejder i House of Science - mise@sonderborg.dk - 27900121

Verdensmål for Bæredygtig Udvikling:

Aktiviteten understøtter intentionerne med mål:

    

Vi skal:

  • Sikre bæredygtigt forbrug og bæredygtige produktionsformer.
  • Hurtigt bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.

Vil du vide mere

Kontaktpersoner

Partnerskabet House of Science
Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg
Tlf. +45 21 51 62 81

> Skriv til os