Læringsforløb

Grøn Generation 2017 Ren Uge - Uge 40

Grøn Generation er Sønderborg Kommunes indsats for at fremme bæredygtighed gennem uddannelse. Et eksempel er Ren Uge, der gentages årligt i uge 40.

Målgruppe: Daginstitutioner og grundskoler 0.-6. klasse.

Økonomi: Gratis

Indhold Ren Uge – Uge 40 2017:
Ren Uge handler om, at man i dagtilbud og folkeskoler arbejder med at sorterer affald – dvs. indleder de gode, vaner. De voksne, børn og unge opnår øget viden om, at affald er en ressource – og omsætter det til handlinger, så sortering og genbrug bliver en naturlig del af hverdagen. Indsatsen tager sit udgangspunkt i nære og allerede eksisterende læringsforløb, så deltagerne oplever en sammenhæng mellem læreplaner og Grøn Generation-kampagnerne.

De voksne er rollemodeller og inspirerer børn og unge, der involveres og er medskabende i at finde frem til de lokale løsninger, der er bæredygtige – dvs. løsninger, som kan eksistere også efter kampagneugen slutter.

Der sorteres affald i de tre kendte kategorier:

  1. Metal, glas og hård plast
  2. Rent, tørt papir og blød plast
  3. Husholdningsaffald

Derudover arbejdes der også med henkastet affald. At arbejde med vaner omkring henkastet affald var desuden et stort ønske fra deltagerne de tidligere år.

Plan for Ren Uge 2017: Plan for Ren Uge, uge 40.pdf

Invitation Ren Uge 2017: invitationtilrenuge402016pdf.pdf

BEMÆRK - ved tilmelding, tilmelder man sig ugens arrangementer - selv om der kun er angivet én dato.

 

Links og downloads:

Materialer for 2015 kan benyttes som inspiration:

Plakat benyttet til 3 minutters ”pitch” om Grøn Generation i Sønderborg plakatggtrykmaj15pdf

Generelt om Grøn Generation og møderne med de andre kommuner:
http://groengeneration.danishsciencefactory.dk/wiki

Links til de mange Grøn Generationsaktiviteter:
https://grongeneration.wikispaces.com/Gr%C3%B8n+Generation

Grøn Generation på Sønderborg Kommunes hjemmeside:
http://sonderborgkommune.dk/groen-generation

 

Kontaktinfo:
House of Science – Birgitte Bjørn Petersen - bipt@sonderborg.dk
Pædagogisk konsulent Finn Bruncke – fbrn@sonderborg.dk
Sønderborg Forsyning - formidler, Martin Odmand Jørgensen, T 8843 5318 - majo@sonfor.dk

 

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/tagSortedFour.cshtml)