Læringsforløb

Grøn Generation Rent vand uge 12 i 2018

Grøn Generation er Sønderborg Kommunes indsats for at fremme bæredygtighed gennem uddannelse. Et eksempel er Rent Vand uge 12, 2017

Indhold:

GRØN GENERATION UGE 12 BLIVER EN AF DE SÆRLIGE TILBUD I FBM. TILBUDDET OM UNDERVISNING I DE 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING. Program følger. Der vil være fokus på verdensmål nr. 6: Rent vand og nr. 14: Livet i havet.

Indholdet Rent vand uge 12 i 2017: 

Rent Vand – uge 12 i 2018. I denne uge arbejder børn og institutioner med en grundlæggende kredsløbsforståelse af, at vand man bruger, løber tilbage til naturen – fx via risten på vejen. Vand, der ikke skal ud til fiskene i åen, skal man hælde væk inde i huset. Rent vand er ikke en ubegrænset ressource, så der arbejdes også med gode vaner med at spare på vandet. Kredsløbsforståelsen styrkes også af, at de deltagende institutioner kan få besøg af en naturvejleder, der tager dem med ud i nærmiljøet og går på opdagelse i det nære vandmiljø og ser det liv, der findes her.

Også her er det gode vaner, voksne rollemodeller, og involvering af børnene, der sammen med en direkte kobling til allerede eksisterende læreplaner, der er centralt.

Ugen fik mange deltagende institutioner og kampagnen blev styrket af, at Sonfor igen tilbød institutionsbesøg, hvor børnene legede vanddetektiver, og opdagede fx regnvandets vej tilbage til naturen. Når alle vandafledningsanlæg er blevet klimasepareret, vil intet overfladevand løbe til renseanlæg, men netop gå direkte retur til naturen, og her bliver fx bilvask på vejen til et miljøproblem, hvis man ikke tager vaskevandet med retur og hælder væk inde i huset.

Endelig kom en aftale i stand med ”Professor Dr. ABC” der med lege om vand kunne tage de første sproglige skridt mellem dansk og tysk. Dette tilbud blev alene givet i børnehaverne, da det var denne aldersgruppe, der var optimal for denne indsats.

Målgruppe: Uge 12 Rent vand er målrettet daginstitutioner og alle klassetrin i grundskolen. 

Økonomi: Gratis

Kontaktinfo:
House of Science – Birgitte Bjørn Petersen - bipt@sonderborg.dk
Pædagogisk konsulent Finn Bruncke – fbr@sonderborg.dk
Sonfor - Martin Odmann Jørgensen 6040 5318  majo@sonfor.dk

 

Links og downloads:

Grøn Generation Rent Vand Uge 12 invitation, program og besøgsplan:
invitationrentvanddecember14word
ggfolderrentvanduge122015word
besøgsplanbrevuge122015word

Prof. Dr. ABC – invitation:
abcbrev1vand2015profabcsprogogvandword

Møder om organisering og øvrige GG tiltag:
dagsordenopstartrentvanddec2014word
referatggmoede130115word

Forløb for 4. - 9. klasse om livet i en rensedam:

Infoside til Dyrelivet i rensedammen.pdf

Dyrelivet i rensedammen.docx.pdf

Bestemmelses nøgle_A4.pdf

Bestemmelses nøgle_A3.pdf 

Forløb for 5. - 9. klasse om regnvand og rumfang:

Infoside til Rumfang og regnvand.pdf

Rumfang og regnvand_pdf.pdf

måling af lige linier.png 

 

Fra 2016: Folder med aktiviteter:  /media/1252/ggfolderforrentvand2016pdf.pdf

Fra 2017: Invitation og program for 2017:  invitationtilrentvand2017pdf.pdf


Tilmeld dig her


20.03.2017 kl. 00:00 Pladser: 1086

Se allerede tilmeldte

Skole Kontaktperson
Bro Børnehus Vivi Dybdal Larsen
Børnehaven Augusta Ulla Lange
Børnehaven Kløverhusene Rie Sigurdsson
Børnehuset Alssund Bodil thorsen
Børnehuset Himmelblå Karina Franson Møller
Børnehuset Rinkenæs Tanja Brandt
Børnehuset spirrevippen krudtuglerne
DKS afdeling Broager Elke Sievertsen
Dybbøl Børnehus Annette Petersen
Dybbølsten Børnehave Liva M Andersen
Habemanch schule- flensburg julius cæsar
Hørup Louise
Hørup Centralskole Berit Andersen
Hørup Centralskole (1) Louise Johansen
Hørup Centralskole (2) Henrik Rasmussen
Nydam Børnehus Kirsten Holm Petersen
Sønderskov skolen Rikke Vinge Rahbek
Sønderskov Skolen (1) Bettina Bonnichsen
Sønderskov Skolen (2) Søren Dall
Tandslet Naturbørnehave Berit Jessen
Tandslet Naturbørnehave (1) Berit Jessen
Ulkebøl skole Lene Rousing
Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/tagSortedFour.cshtml)