Undervisningsmaterialer

Den Grønne Læseplan

Grøn Læseplan blev vedtaget af byrådet som gældende læseplan for institutioner og folkeskoler i Sønderborg Kommune i efteråret 2016.

I Planen er integreret de målsætninger som stilles fra central hold. Den Grønne Læseplan er derfor ikke udtryk for et krav om extra arbejde men et ønske om, at pædagoger og lærere i deres planlægning bruger de lokale demonstratorier, aktører og ressourcer, når de lærer børn og unge at begå sig i samfundets udvikling mod øget bæredygtighed.

Grundtanken i den grønne læseplan er, at involvering af børn og unge gennem viden og beslutninger vil bane vejen for deres ønske om at være aktiv deltagende i fht. at sikre en mere bæredygtig livsstil i fremtiden. 

Rigtig mange pædagoger og lærere har allerede arbejdet ud fra den tanke og Den Grønne Læseplan skal derfor ses både som en anerkendelse af eksisterende praksis men også som en opfordring til at indføre lignende praksis i det daglige samvær og undervisning med børn og unge. 

Planen omfatter pt. arbejdet med ressourcerne energi, affald og vand. I fremtiden vil andre områder blive inddraget efterhånden som det bliver relevant/realistisk. F.eks. vil emnet mad let kunne inddrages i planen i den nære fremtid. 

Den Grønne Læseplan: /media/1692/groenne-laeseplan-190916-pdf.pdf

Engelsk version: The Green Curriculum nov 2016 (1) final edit med BP1.pdf

 

Inspiration, forslag til indhold:

Vil du vide mere

Kontaktpersoner

Partnerskabet House of Science
Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg
Tlf. +45 21 51 62 81

> Skriv til os