Undervisningsmaterialer

Grubletegninger - Concept Cartoons

Grubletegningerne vækker interesse, skaber diskussioner og stimulerer eleverne til naturvidenskabeligt ræsonnement. Et redskab til at skabe naturfaglig forståelse og bearbejde hverdagsforståelser.

Målgruppe: Mellemtrin og udskoling - nogle kan bruges af indskolingen.

Økonomi: Gratis

Beskrivelse og anvendelse:

På grubletegningerne er nogle børn/unge samlet omkring et naturvidenskabeligt fænomen. En stiller et spørgsmål eller problematiserer en hændelse. De andre kommenterer spørgsmålet med hver deres idé. Tegningerne har ikke nødvendigvis ét rigtigt svar. I flere tilfælde bliver det eneste fornuftige svar: "det afhænger af.....".

Grubletegninger er et samtaleredskab til gruppe-/klasseundervisning. De kan bruges til at fremme og udvikle elevernes naturfaglige forståelse blandt andet ved at stille spørgsmål, som eleverne ikke havde tænkt eller reflekteret over. Grubletegninger kan bruges til at afdække elevernes usikkerheder og hverdagsforestillinger.

Grubletegninger: 

 • Gør elevernes forestillinger og forståelse mere eksplicitte
 • Illustrerer forskellige synsvinkler
 • Stimulerer til argumentation og diskussion
 • Fremmer deltagelse og engagement
 • Hjælper eleverne med at formulere deres egne spørgsmål
 • Kan danne udgangspunkt for elevernes egne undersøgelser
 • Fremmer anvendelse af naturfaglige forklaringer i hverdagssituationer
 • Fremmer sprogudvikling og forståelse
 • Kan anvendes ved opsummering af et emne

Temaer: Hver pptx indeholder 10 grubletegninger med tilhørende instruktion til brug af tegningen og en videnskabelig forklaring på det fænomen, der præsenteres i den pågældende grubletegning.

 1. /media/1585/elektricitet-og-magnetisme.pptx
 2. /media/1586/energikilder-og-energioverfoersel.pptx
 3. /media/1587/jorden-og-universet.pptx
 4. /media/1588/kraefter-og-bevaegelse.pptx
 5. /media/1589/levende-organismer-og-deres-omgivelser.pptx
 6. /media/1590/livsprocesser-i-dyr-og-planter.pptx
 7. /media/1591/lyd.pptx
 8. /media/1592/lys.pptx
 9. /media/1593/stoffers-egenskaber.pptx
 10. /media/1594/ændringer-i-stoffer.pptx

Spørgsmål - ønske om flere tegninger:

Kontakt: Michael Stender, HoS, + 45 2790 0121 - Mise@Sonderborg.dk

Baggrund: Grubletegninger blev udviklet i 1992 i England af Brenda Keogh and Stuart Naylor under overskriften Concept Cartoons. Astra har indgået en kontrakt med udgiveren i England: Millgate House Education Ltd, om oversættelse til dansk og med rettigheder til fri brug i danske skoler. Se: https://astra.dk/unders%C3%B8gelse/grubletegninger

Vil du vide mere

Kontaktpersoner

Partnerskabet House of Science
Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg
Tlf. +45 21 51 62 81

> Skriv til os