Undervisningsmaterialer

GRUBLETEGNINGER - ET REDSKAB - UNDERSØGENDE TILGANG

Grubletegningerne vækker interesse og stimulerer til naturvidenskabeligt ræsonnement. Et redskab til at skabe naturfaglig forståelse og bearbejde hverdagsforståelser.

Målgruppe: Børnehavebørn til udskolingselever

Økonomi: Gratis

Indhold:

På grubletegningerne er nogle børn/unge samlet om et fænomen - noget, der undrer dem. De stiller spørgsmål og bruger deres hverdagsforestillinger til at forklare.

Grubletegninger er et godt udgangspunkt for en undersøgelse. Brug tegningen som oplæg og giv ikke svar eller forklaringer. Lad deltagerne undersøge først. Efter undersøgelsen kan deltagerne bedre forklare fænomenet/konceptet. Suppler med en videnskabelig forståelse/forklaring. 

Sprogligt ændres hverdagsforståelser til en mere naturvidenskabelig konceptuel forståelse. Hvilket man kan høre i sprogbrugen. 

Grubletegninger: 

  • Gør forestillinger og forståelse mere eksplicitte
  • Illustrerer forskellige synsvinkler
  • Stimulerer til argumentation og diskussion
  • Fremmer deltagelse og engagement
  • Hjælper med at formulere egne spørgsmål
  • Kan danne udgangspunkt for elevernes egne undersøgelser
  • Fremmer anvendelse af naturfaglige forklaringer i hverdagssituationer
  • Fremmer sprogudvikling og forståelse
  • Kan anvendes ved opsummering af et emne

BØRNEHAVEBØRN - LSUL har udgivet dette hæfte med anvendelsen af 15 grubletegninger af hverdagssituationer. Underøgelsesbaseret Læring: /media/1955/grubletegninger-didaktik-og-eksempler-de-yngste.pdf

 

 

INDSKOLING, MELLEMTRIN OG UDSKOLING - brug denne temaoversigt:

https://padlet.com/michael_stender/5py5ndp4np67ylab

 

Kontakt: Michael Stender, HoS, + 45 2790 0121 - Mise@Sonderborg.dk

 

Baggrund: Grubletegninger blev udviklet i 1992 i England af Brenda Keogh and Stuart Naylor under overskriften Concept Cartoons. Astra har indgået en kontrakt med udgiveren i England: Millgate House Education Ltd, om oversættelse til dansk og med rettigheder til fri brug i danske skoler. Se: https://astra.dk/unders%C3%B8gelse/grubletegninger

 

Verdensmål for Bæredygtig Udvikling:

 Aktiviteten understøtter intentionerne med mål:

   

Vi skal sikre:

  • Lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme mulighed for livslang læring.

 

Vil du vide mere

Kontaktpersoner

Partnerskabet House of Science
Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg
Tlf. +45 21 51 62 81

> Skriv til os