Undervisningsmaterialer

Hjertekulen og Hjernekassen - 2 materialekasser

Undervisningsmaterialet kan bruges i hele skoleforløbet.

I materialekasserne er der udstyr til at lave supplerende praktiske aktiviteter og undersøgelser til et fagligt emnearbejde om kroppen: Hjertet - kredsløbet og hjernen - nervesystemet/sanseapparatet.

Materialekasserne er et resultat af et samarbejde mellem elever/lærere på science linjerne på Augustenborg og Ulkebøl Skole samt medarbejdere i House of Science. Materialerne er lavet gennem en innovativ arbejdsproces. Materialerne er fremstillet i fbm. Naturvidenskabsfestival uge 39 2016, hvor temaet var Hjerte og Hjerne. Nordeafondens naturvidenskabelige pulje har støttet projektet økonomisk. 

Målgruppen: 1. - 10. kl. - til de mindste klasser er det henvendt til læreren. 

Økonomi: Gratis

Praktiske forhold:

1. Materialet lånes i en periode af 4 uger.

2. Det leveres/hentes på skolen 

3. Skolen er ansvarlig for udstyret. Ødelagt udstyr erstattes efter aftale med HoS. I fbm. afhentning/levering tjekkes udstyret sammen med den lærer, der booker kasserne. 

4. Ved levering kan man få en introduktion til materialet. Det aftales med undertegnede. 

Didaktiske overvejelser:

I dette dokument kan man læse om læringsmål og andre didaktisk/metodiske overvejelser for brug af materialer: Hjertekulen og Hjernekassen  

I hver kasse er en række aktiviteter, hvortil næsten alle nødvendlige materialer er pakket. Til alle aktiviteter er der en elev/voksen fremstillet vejledning. Nogle aktiviteter skal læreren mundtlig instruere mindre elever i. De fleste aktiviteter kan elever på mellemtrinnet og opefter selv klare at læse vejledningen til.

Evt. spørgsmål og kommentarer stilles til: 

Michael Stender, medarbejder HoS
+45 2790 0121
mise@sonderborg.dk
 


Tilmeld dig her


14.08.2017 kl. 08:00 Pladser: 1
18.09.2017 kl. 08:00 Pladser: 1
30.10.2017 kl. 08:00 Pladser: 1
04.12.2017 kl. 08:00 Pladser: 1
22.01.2018 kl. 08:00 Pladser: 0
05.03.2018 kl. 08:00 Pladser: 1
16.04.2018 kl. 08:00 Pladser: 1
22.05.2018 kl. 08:00 Pladser: 1

Se allerede tilmeldte

Dato Tid Antal Skole Kontaktperson
22.01.2018 08.00 1 Nybøl skole Rolf pedersen