Kurser

HoS kommer gerne ud på skolen

Faglig sparring om faglige og didaktiske emner

Økonomi:

Gratis, HoS vil som regel stå for omkostningerne.

Målgruppe:

Naturfags- og matematiklærere i hele skoleforløbet. Muligvis også lærere i andre fag.

 

Indhold:

De ansatte i HoS kommer efter aftale med lærerne gerne ud på skolerne og hjælper med at kvalificere den faglige didaktiske udvikling. Ved henvendelse aftales indhold, organisering og vinkling. Det er oplagt at lærere fra andre skoler – gerne distriktsskolerne – inviteres med.

Det kan være til en faglig workshop, et fagdidaktisk oplæg, deltagelse i undervisningen, processer i fagteamet mm.  Hvis I har specielle ønsker, så sig til, måske kan vi strikke et kursus sammen, der passer lige til jeres skole.

 

Herunder er eksempler på overskrifter for et besøg:

Elisabeth Tang Christensen tilbyder primært i fht. matematik:

 • Den undersøgende tilgang – IBSME – i matematik
 • Kompetencer i indskolingen
 • Kompetencer på mellemtrinnet
 • Leg og læring
 • Spil i matematikundervisningen
 • Prøve i mundtlig matematik
 • Mundtlighed i matematik
 • Faglig læsning og skrivning i matematik
 • Modelleringskompetencen

Nærmere beskrivelse se: /media/1783/2019-2020-matematikkurser-forslag.pdf

 

Michael Stender - har samarbejdet med skolerne om - via: 

 • Den undersøgende tilgang i naturfag vha. IBSE metoden
 • Affaldshåndtering på skolen
 • Verdensmål i Spil. Et aktivitets og brætspil, hvor eleverne lærer om Bæredygtig Udvikling
 • Progression i de naturfaglige kompetencer fra indskoling til udskolingen
 • Undervisning med de naturfaglige kompetencer og den fælles prøve
 • Jagten på Råstofferne. Et aktivitetsspil om grundstoffer
 • Programmering i skolen vha. udstyr fra PRIS lånekasserne (Bee-bot, Micro:bit, Littlebits)
 • Engineering-metoden – Engineering i Skolen
 • Faglig læsning og skrivning – sproglig opmærkosmhed i naturfagene
 • Bevægelse i naturfagene

Nærmere beskrivelse se: /media/1782/hos-kommer-gerne-ud-paa-skolen.pdf

Kontakt:

Elisabeth Tang - etan@sonderborg.dk - + 45 27906302

Michael Stender - mise@sonderborg.dk - + 45 27900121