Kurser

HoS kurser 2020 - 2021

Kurser på tværs af institutionerne

 Tid og sted:

Af oversigten herunder fremgår dato og tidspunkt. Lokaliteten oplyses på et passende tidspunkt.

Målgruppe:

Kurserne tilbydes ansatte i skole- og dagtilbudsområdet i Sønderborg Kommune. Andre kan henvende sig til nedenstående i fht. deltagelse. 

Økonomi: Gratis for Sønderborg Kommunes ansatte. 

Oversigt - titel - målgruppe - stikord: 

Vidensbyens kursusoversigt se: /media/1911/kursusplakat_vidensby-2020-21.pdf

27.08. kl. 14:30 - 17:00: Fælles faglig undervisning og prøverne i naturfag - Udskoling/naturfag. Oplæg og dialog om den fællesfaglige undervisning. http://www.houseofscience.dk/opslag/kursus-fff-undervisning-og-proever/

September/oktober kl. 14:30 - 17:00: Teknologiforståelse - Øvede lærere mellemtrin/udskoling. Det er op til 3 kursusgange.

30.09. kl. 14:30 - 17:00: Den lokale Energidag 2020 - Mellemtrin/udskoling naturfag/matematik. Besøg på et lokalt energi-anlæg og oplæg om energiforsyningen lokalt og nationalt.

Oktober til januar kl. 15:00-17:00: Astronomi i undervisningen - Mellemtrin/udskoling naturfag/matematik. Oplev Alssundgymnasiets observatorium, få fagligt oplæg om astronomi og
dialog om progression i undervisningen.

November til marts kl. 14:30-16:30: Madkemi i undervisningen - Mellemtrin/udskoling naturfag/matematik. Oplev Sønderborg Statsskoles laboratorium, få et fagligt oplæg om madkemi og dialog om progression i undervisningen.

November til marts kl. 14:30-16:30: Enzymer og bioteknologi i undervisningen og Fedtstoffer  - sundhed. På et af byens gymnasier. Mellemtrin/udskoling naturfag/matematik. Oplev gymnasiets laboratorium, få et fagligt oplæg om emnet og dialog om progression i undervisningen.

04.11. kl.14.:30-17:00: Naturfagsmaraton 2021 - startkursus. Natur & teknologi/matematik mellemtrin. Forberedende kursus for deltagerne i Naturfagsmaraton 2021. Læs mere og tilmeld: http://www.houseofscience.dk/opslag/naturfagsmaraton-finale-2021/

02.12. kl. 14:00-17:00: Fokus på Folkeskolens Prøver i matematik. Matematiklærere
Mellemtrin/udskoling. Vi gennemgår bekendtgørelse og ser på, hvordan undervisningen på mellemtrin og udskoling bedst kan lægge op til prøvekravene.

10.02.2021 kl. 14:30-17:00: Mad, madspild og ny affaldshåndtering. Indskoling/mellemtrin/udskoling naturfag/matematik. Besøg hos og oplæg om Sonforce, dialog om lokale undervisningstilbud og progression i undervisningen.

18.03. 2021 kl. 14:30-16:30: Informationsmøde om folkeskolens prøver i fagene engelsk, kulturfagene, naturfagene, praktisk/musiske fag, dansk, matematik og idræt.

24.-25.03.21 BIG BANG National messe for naturfagene, matematik, håndværk og design. House of Science koordinerer og hjælper gerne. Skolerne betaler lærernes deltagergebyr. HoS arrangerer/betaler transporten. 

28.04.2021 kl. 14:30-16:30: Lupper og mikroskoper i undervisningen. Natur & teknologi, biologi. Lær eller genopfrisk brug af lup, stereolup og mikroskop i undervisningen.

29.06.2021 kl. 9:00-15:00: Inspirationsdagen 2021 for alle folkeskolelærere og skolepædagoger. Lærere og pædagoger. 

 

Tilmelding, kontakt, spørgsmål: 

Send en mail med antal deltagere, deltagernes skole, kontaktoplysninger på hver deltager: navn, outlook e mail og mobiltelefonnr. 

  • Matematik: Elisabeth Tang, + 45 2790 6302, Etan@sonderborg.dk
  • Naturfag: Michael Stender, +45 2790 0121, Mise@sonderborg.dk

Sidste frist en en uge før kursusdato. 

 

Verdensmål for Bæredygtig Udvikling:

  

 Aktiviteten understøtter intentionerne med verdensmål nr. 4 og 9. Vi skal sikre:

  • Lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme mulighed for livslang læring

 

 

Vil du vide mere

Kontaktpersoner

Partnerskabet House of Science
Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg
Tlf. +45 21 51 62 81

> Skriv til os