Kurser

IBSE - IBSME - Didaktisk aktionslærings-kursus

IBSE - IBSME - undersøgelses baseret naturfaglig matematisk uddannelse/undervisning. Kurset har fokus på, hvordan man kan undervise med en undersøgende tilgang i naturfag/matematik. Den undersøgende tilgang involverer og motiverer elever bedre og giver større læringseffekt end traditionel undervisning.

Kurset er et aktionslæringsforløb, derfor vil deltagerne selv være med til at beslutte, de tiltag, som de vil undersøge i deres egen/kollegers undervisning på egen skole. Kurset lægger op til praksisnær læring for deltagerne og sparring med de andre kursusdeltagere. 

Tid og sted:

1. dag: Uge 36, 7. september 2017, kl. 14-17 på Broager Skole 

2. dag: Uge 43, 26. oktober 2017, kl. 14 -17 på Humlehøj Skole 

3. dag: Uge 3, 18. januar 2018, kl. 14 -17 på Dybbøl Skole 

Mellem de 3 kursusdage arbejder deltagerne i det omfang det er muligt med aktioner, dvs. lærerne i undervisningen prøver dele af metoden af. 

Målgruppe:

Naturfags- og matematiklærere alle klassetrin. Hvis muligt vil deltagerne blive opdelt/grupperet i fht. fag og alderstrin med det formål, at øge transferværdien mest muligt. 

Økonomi: Gratis

Mere information:

Kontakt Michael Stender, HoS, + 45 27900121, Mise@sonderborg.dk

Tilmelding:

Sker bedst enkeltvis. Tilmelder man alligevel kolleger, bliver man kontaktet på vegne af disse, med mindre kontaktoplysninger på hver deltager fremgår af tilmeldingen. 

 

 

 

 


Tilmeld dig her


07.09.2017 kl. 14:00 Pladser: 32

Se allerede tilmeldte

Skole Kontaktperson
Broager Skole Lene Clausen
Dybbøl-Skolen Stefan Bjerring Toft
Humlehøj Skole Lene Meier
Humlehøj-Skolen Gitte Jensen
Humlehøj-skolen (1) Hanne Holm Schmidt
Sønderborg Statsskole Filip Drejer Johnsen