Undervisningsmaterialer

Indskoling gratis undervisningsmaterialer om bæredygtighed, genbrug mm.

INDSKOLINGs EGNET: 

 

’Professor Skrald (Vita) og skrotrobotterne’ er et skønt undervisningsmateriale om emballage, affaldssortering og genbrug. Eleverne får viden om, hvad emballage er, hvilken funktion emballage har, om hvad der sker, når vi smider emballage og affald ud, og hvorfor genbrug og genanvendelse er vigtigt. 

Materialet er meget visuelt opbygget. Teksterne er korte og holdt i enkelte sprog. Rammefortællingen kan læreren læse højt for klassen. Dygtige elever i 3. klasse kan læse den. 1. klasses elever vil kunne læse taleboblerne, mens 2. og 3. klasses elever vil kunne læse figurteksterne. Vigtige ord bliver forklaret løbende igennem materialet. I den hvide bjælke nederst på hvert opslag finder læreren forslag til samtaleidéer, relevante opgaver samt henvisning til lærervejledningen.

Elevbogen: /media/1743/prof-skrald-og-skrotrobotterne.pdf

Bestilling: https://www.skolekontakten.dk/materialer/professor-skrald-og-skrotrobotterne-elevbog/

HoS har bestilt 1 klassesæt til udlån. Kontakt Michael Stender og aftal nærmere om lån på 27900121 eller Mise@Sonderborg.dk

 

 

 

"Dåserydderen", et sjovt og varieret on line uv.materiale med spil, aktiviteter, quiz, fagbog og lærerguide

om genanvendelse af flasker og dåser for 2. - 4. klassetrin. Du kan kombinere Dåserydderens mange didaktiske elementer på kryds og tværs, så det passer til netop din klasse, og den tid du vil bruge. Materialerne kan bruges specifikt i natur/teknologi, suppleret med idrætstimer og understøttende undervisning eller til en hel temadag eller indgå i en tværfaglig emneuge. Se: http://daaserydderen.dk/.

Til materialet findes en elevfagbog: "Tom Dåse og hans genan-venner". HoS har bestilt 2 klassesæt til udlån. Kontakt Michael Stender og aftal nærmere om lån på 27900121 eller Mise@Sonderborg.dk.

Hæftet kan lbestilles på: https://www.danskretursystem.dk/boern-og-skoler/fagbog/

Hæftet kan læses on line: https://issuu.com/danskretursystem/docs/tom-daasese-og-hans-genan-venner-au

Årets Panthelte er Dåserydderens indsamlingskonkurrence med kåring af vinder inkl. præmier. Se video: https://youtu.be/Hk77924X7s4