Læringsforløb

Ingeniørpraktik i uge 46 og 11

Unge fra 8. og 9. klasse kan opleve ingeniøruddannelserne På Syddansk Universitet, Sønderborg

I uge 46, 2017 og uge 11, 2018 kan unge fra 8. og 9. klasse. Formålet med dagen er at vise/opleve studiemiljøet på Syddansk Universitet i Sønderborg på  Alsion. 

Uge 46 har primært 9. klassetrin som målgruppe, og uge 11 har primært 8. klassetrin som målgruppe. Målgruppen omfatter de unge, der ønsker eller overvejer en teknisk, matematisk, naturvidenskabelig uddannelse. 

Deltagerforudsætninger: Rimelige faglige evner i matematik/naturfag, selvstændighed og ønske om aktiv deltagelse. 

Program og indhold  indeholder rundvisning i studiemiljøet og  praktisk/teoretisk undervisning, der varetages af studerende fra forskellige ingeniørstudieretninger. Flere oplysninger bliver udsendt i efteråret 2017. Dagen varer fra ca. 8.15 til 15.45. 

Tilmelding: 

Der er 25 pladser, og lærerne på skolerne skal derfor koordinere deres tilmelding med den naturfaglige vejleder. De 12 overbygningsskoler har 2 pladser reserveret, hvis disse ikke bruges, kan de tilgå en anden skole. Derfor skal tilmeldingen indeholde prioriteret rækkefølge og gerne flere end 2 navne.

Sidste frist for tilmelding:

  • Ingeniørpraktik uge 46 - er den 24. oktober 2017
  • Ingeniørpraktik uge 11 - er den 20. februar 2018

Skriv følgende ved tilmelding:

  •          Elevens navn, klasse, skolens navn, tilmeldende lærers navn
  •          Kontaktoplysninger på forældrene (både email og mobilnr.)
  •          Kontaktoplysninger på eleven (både email og mobilnr.

SDU og House of Science varetager koordineringen/kontakten til deltagerne/deltagernes forældre og skolens naturfaglige vejleder vil få de relevante oplysninger i fht. skolen. 

Kontaktinfo:
Michael Stender
Projektmedarbejder
Kontakt: +45 2790 0121
Mise@sonderborg.dk 


Tilmeld dig her


15.11.2017 kl. 08:15 Pladser: 25
14.03.2018 kl. 08:15 Pladser: 25
Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/tagSortedFour.cshtml)