Kurser

Tilmeld dig møde den 12.03. om:Prøveafvikling, naturfaglige kompetencer og censoropgaven

Til skoleledere, naturfaglige vejledere og naturfaglige lærere i udskolingen

 På baggrund af de ministerielle ændringer hhv. justeringer af de lodtrukne skriftlige prøver og den fælles mundtlige prøve afholdes et møde, hvor deltagerne har mulighed for at blive opdateret og komme i dialog med hinanden om prøveafviklingen hhv.  samarbejdet ml. eksaminator og censor.

 Tina Skivild, lærer på Dybbøl-Skolen, CFU konsulent og beskikket censor står for mødets afvikling sammen med Michael Stender, medarbejder i House of Science. 

 Mødets indhold:

  • Orientering om ændringer og justeringer
  • Henvisning til relevante redskaber og ressourcer i fht. prøveafvikling
  • Samarbejde om vurdering af naturfaglige kompetencer
  • Dialog om censoropgaven ved den mundtlige prøve

 

  • Tid: Torsdag den 12.3. kl. 15.00 – 17.00 (senest)
  • Sted: Broager Skole, bygning C i biologilokalet
  • Pris: Gratis
  • Forplejning: Kaffe/te/vand mm. Broager Skole og House of Science er vært. Kaffen er klar kl. 14.30.
  • Tilmelding: Vha. dette link: TILMELDING

 

Møde for beskikkede censorer

Tina Skivild og Michael Stender skal til BUVMs møde den 03. marts. Her får vi den sidste opdatering og kan stille relevante spørgsmål. Hvis I har spørgsmål og kommentarer, kan I skrive dem i en mail eller, hvis I mener, andre har gavn af det, så skriv i denne padlet: https://padlet.com/michael_stender/3tg8nwo85926