Aktører

Jet-Net

Udvikling af skole-virksomhedssamarbejde

I House of Science arbejdes der for at skabe et øget skole-virksomhedssamarbejde – et samarbejde til glæde for begge parter gennem JetNet aftaler.

Jet Net er en dansk model for et skolevirksomhedssamarbejde, der rækker ud over det såkaldte sodavandsbesøg. Ved at samarbejde om konkrete opgaver kan de unge får et nærmere indtryk af uddannelsesmulighederne på arbejdsmarkedet, og virksomhederne får mulighed for at vise de unge, hvilke uddannelser der er behov for i fx industrien eller den sektor, som virksomheden tilhører.

Nøglebegreber som praksisnærhed og fag, der præsenteres i et anvendelsesorienteret perspektiv, kan have stor betydning for de unges motivation og læring imod et arbejdsliv, der bygger på forudgående uddannelse.

I Sønderborg er der Jet Net aftaler med både ungdomsuddannelser og folkeskole og virksomheder, og via House of Science arbejdes der på at skabe det rette match mellem klasse og virksomhed – hvor målet er, at begge parter kan opleve nytte af samarbejdet.

Interesseret i et skolevirksomhedssamarbejde?

Kontakt den lokale Jet-Net-agent: 

Hans Keller Rix,

+ 45 27900173,harx@sonderborg.dk

Eller: 

Birgitte Bjørn Petersen
bipt@sonderborg.dk
T 2790 4539

 

Et konkret eksempel på et samarbejdsforløb: programlinak6maj2015pdf

Kort intro til konceptet bag Jet Net: jetnetdkkonceptbrochureaugust2015pdf

Ideer til Jet Net aftaleforløb se mere på www.jet-net.dk