Læringsforløb

Kloge Hænders Dag

Virksomhedsforløb

Tid og Sted: 

Uge 14, onsdag den 4. april kl. 9:00 - 14:30 i Kommunens uddannelseshus på Perlegade 52.

Målgruppe: 

Drenge og evt. piger fra 7. klassetrin med interesse for de erhvervsrettede uddannelser – tidligere kaldet håndværksuddannelser. 

Økonomi:

Gratis 

Indhold - Program: 

09:00 Velkomst
09:15 Dagens program - at løse en konstruktions- og transportopgave. Der indgår teknologi,bygge-elementer og så skal der samarbejdes om opgaven, da de 5-6 gruppers opgaveresultater skal kunne fungere sammen.
09:45-10 Dagens opgave og materialer præsenteres, eleverne skal igennem nogle engineering-trin
10-11:30 Procesforløbet, incl. modelbygnin

Imens grupperne arbejder, guides de af rollemodellerne, der ikke blot
er ”lærervikarer”, men byder ind med deres respektive fagligheder – og
knytter an til eksempler på erfaringer fra arbejdsliv eller
uddannelsesforløb.


11:30-12 Frokost. House of Science giver en sandwich og vand til alle
12:00 Rollemodellerne fortæller om deres vej til uddannelse og job
12:30 Gruppernes arbejde bedømmes af rollemodellerne.
13:00 Rollemodellerne voterer og bliver enige om de tre bedste løsninger og begrundelserne herfor
Holdene præsenterer deres model
13:45 Det afprøves, at holdenes modeller kan fungere sammen.
14:00 De tre vinderhold præsenterer deres løsninger
14:25 Tak for i dag
Dagen slutter kl. 14:30, og skal under ingen omstændigheder slutte senere, da de
unge skal planlægge mht. busser.

Tilmelding: 

Tilmelding ved henvendelse til bipt@sonderborg.dk navn, klasse, skole og lærer,
der kan kontaktes, ved spørgsmål om den enkelte elevs deltagelse.

Mere information: Læs Elevprogram for Kloge Hænders Dag Sønderborg 2018.pdf