Kurser

Kursus i kodning. Lær at bruge de robotter, som kan lånes i HoS

Kursus i anvendelse af de materialekasser, som er udviklet til undervisning i kodning/programmering.

Elevernes omverdensforståelse er under konstant forandring. På samme måde er det med den viden og de færdigheder - kompetencer, som de har brug for at tilegne sig i skolen. Kodning/programmering er en af disse færdigheder, som vi reelt allerede har taget til os i hverdagen, men som mange lærere/pædagoger står lidt usikre overfor.

Hvordan kommer man i gang, hvad skal man gøre og bruge af udstyr? Hvilken generel forståelse er nødvendig og hvad skal man kunne for at hjælpe eleverne i deres læreproces?

På kurset introduceres deltagerne generelt til kodning, prøver selv udstyret af og bliver fortrolig med brug af det udstyr/de robotter, som kan lånes i de 3 materialekasser via HoS.

De 3 kasser er tænkt således:

1. Indskoling - klassesæt af Bee- og Bluebot.

2. Mellemtrin - klassesæt af Makey Makey

3. Udskoling - klassesæt af Edison 

Materialerne er udviklet og testet af lærere (Anette Duus, Broager Skole, Rolf Pedersen, Nybøl Skole og Hans K. Rix, Augustenborg Skole) i deres egen undervisning. 

 

Tid og Sted: 

Uge 11, den 15. marts 2018, klokken 14 - 17 på Jyllandsgade 36, Sønderborg. 

Målgruppe: 

Lærere og pædagoger på alle klassetrin, som ikke har mange erfaringer med kodning. 

Økonomi:

Gratis 

Mere information:

Kontakt Michael Stender, medhjælper HoS, + 45 27900121, Mise@sonderborg.dk

Tilmelding:

Sker bedst enkeltvis. Tilmelder man alligevel kolleger, bliver man kontaktet på vegne af disse, med mindre kontaktoplysninger på hver deltager fremgår af tilmeldingen. 

 


Tilmeld dig her


15.03.2018 kl. 14:00 Pladser: 30
Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/tagSortedFour.cshtml)