Læringsforløb

Links til aktiviteter

Mange gode ideer til aktiviteter i naturen eller af naturmaterialer

Samling af relevante links opdelt efter faserne i skolen:

 

Indskoling og mellemtrin: 

 

Udskoling: