Læringsforløb

Links til aktiviteter

Mange gode ideer til aktiviteter i naturen eller af naturmaterialer

Klik ind på de forskellinge link:

Børn i naturen:

http://boerninaturen.dk/om-boern-naturen/

 

Friluftsrådet:

http://www-friluftsraadet.dk/

http://www.groennespirer.dk/baeredygtighed

250 ideer til aktiviteter i og med naturen. Delt op i årstid, tema, område og læreplans-temaer

 

Kreativ med ungerne:

http://www.kreativmedungerne.dk/

Mange gode ideer under fanen "Ide-typer" og "Årets gang"

 

Naturekspeditionen:

http://naturekspeditionen.dk/naturaktiviteter.aspx

Aktiviteter delt ind i årstiderne, og arrangementer for hele familien i naturen

 

Skoven i Skolen og Udeskole.dk

http://www.skoven-i-skolen.dk/kategori/aktiviteter

 

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/tagSortedFour.cshtml)