Undervisningsmaterialer

MakeyMakey - lån et klassesæt

Programmering fra 4.-7. klassetrin

Tid og sted:

Udstyret leveres på skolen for en låneperiode af 4 uger. Nogle uger før leveres et lærereksemplar til lærerens forberedelse. 

Økonomi:

Gratis

Målgruppe: 4. - 7. klassetrin - lærere og pædagoger

 

Indhold: 

MakeyMakey er en enhed, der bruges til at opbygge elektriske kredsløb i forskellige konstuktioner. I undervisningsmaterialet lærer eleverne at lave deres eget tastatur af hverdagsting, som de så bruger til forskellige spil og lege. Når først det basale er forstået kan eleverne let arbejde individuelt med deres egne idéer og  konstruktioner. 

Undervisningsmaterialet til Makey Makey: 

 • består af vejledning med aktivitetsforslag og det nødvendige udstyr til at lave aktiviteterne
 • er enkelt, funktionelt og ikke nørdet. Lavet, så både uøvede og øvede kan bruge det
 • er tænkt tværfagligt og kan bruges af sprogfag såvel som en matematik- eller naturfagslærer
 • er anvendelsesoriteret så didaktisk metodiske overvejelser om læringsmål og tegn på læring præsenteres kort i indledning og uddybet sidst i lærervejledningen
 • Elevhæfte: /media/1527/makeymakey-elev-version-1.pdf
 • Lærerhæfte: /media/1528/makeymakey-laerer-version-1.pdf

 

PRIS – Programmering I Skolerne er et initiativ til at understøtte lærere og pædagoger i deres arbejde med børn og unge på 0. – 10. klassetrin med  at programmere. House of Science sammen med de faglige vejledere fra de 17 folkeskoler i Sønderborg Kommune fået faglige vejledere til at udvikle 4 undervisningsmaterialer om programmering af robotter:

 • Bee- og Blue-Bot til indskoling (med nyt indhold)
 • MakeyMakey til mellemtrin/udskoling (med nye forslag til aktiviteter)
 • Edison til mellemtrin/udskoling (med tilpasning til mellemtrinnet)
 • Microbit til mellemtrin/udskoling (nyt materiale færdigt august 2018)

 

Kontakt: 

Er der problemer, mangler, spørgsmål, kontakt Michael Stender, medarbejder House of Science, + 45 27900121, Mise@Sonderborg.dk

Booking: 

Skriv 1 i boksen herunder. Vælg bookingdato. Udfyld booking blanket. Skriv om der ønskes introduktion til materialet.

 

Verdensmål:

  

Aktiviteterne understøtter intentionerne om at sikre:

 • Lige adgang til kvalitetsuddannelse og mulighed for livslang læring
 • Robust infrasturktur, fremme inklusiv og bæredygtig industriel udvikling og understøtte innovation 

 


Tilmeld dig her


14.08.2019 kl. 11:26 Pladser: 0
13.09.2019 kl. 11:26 Pladser: 0
23.10.2019 kl. 11:27 Pladser: 0
22.11.2019 kl. 11:27 Pladser: 0
08.01.2020 kl. 11:28 Pladser: 0
07.02.2020 kl. 11:28 Pladser: 0
18.03.2020 kl. 11:29 Pladser: 0
24.04.2020 kl. 11:29 Pladser: 0
27.05.2020 kl. 11:29 Pladser: 1

Se allerede tilmeldte

Dato Tid Antal Skole Kontaktperson
23.10.2019 11.27 1 HoS Michael Stender
22.11.2019 11.27 1 HoS ms
14.08.2019 11.26 1 House of Science Jesper M. Jacobsen
13.09.2019 11.26 1 House of Science, Vidensby Sønderborg, Børn & Uddannelse ms
08.01.2020 11.28 1 House of Science, Vidensby Sønderborg, Børn & Uddannelse HoS
07.02.2020 11.28 1 House of Science, Vidensby Sønderborg, Børn & Uddannelse HoS
18.03.2020 11.29 1 House of Science, Vidensby Sønderborg, Børn & Uddannelse HoS
24.04.2020 11.29 1 House of Science, Vidensby Sønderborg, Børn & Uddannelse HoS