Kurser

Matematikdidaktik på mellemtrinnet

MOOC om matematikdidatik på melletrinnet

Tid, sted og målgruppe: 

  • november 2018 til marts 2019

På egen skole.

Målgruppe: 

Lærere, der underviser i matematik 4.-6. klassetrin. 

Økonomi:

Gratis. 

Verdensmål for Bæredygtig Udvikling:

 Aktiviteten understøtter intentionerne med mål:

  

Vi skal sikre:

  • Lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme mulighed for livslang læring

Indhold:

Matematiklærere på mellemtrinnet i Sønderborg Kommune tilbydes i samarbejde med Danmarks Matematiklærerforening at deltage i afprøvningen af en MOOC (Massiv Open Online Course) om matematikdidaktik på mellemtrinnet. MOOCen vil være en platform for teamets arbejde med udviklingen af matematikdidaktikken i en mere anvendelsesorienteret retning.

Du og dit fagteam på årgangen eller afdelingen kan få hjælp og inspiration til en mere aktivitetspræget undervisning med fokus på elevernes engagement og motivation. Der er eksempler på undersøgelser, åbne opgaver og anvendelsesorienteret undervisning.

Kurset vil sætte lærerne i stand til at planlægge og gennemføre en undervisning, der tager udgangspunkt i en aktiv, undersøgende og anvendelsesorienteret undervisning med fokus på differentieringsmuligheder.

Forløbet foregår på en online platform en såkaldt MOOC (Massiv Open Online Course). Her er der oplæg, materialer, opgaver og forslag til litteratur. Opgaveløsningen foregår ved, at du/I afprøver noget i jeres klasser. Resultaterne lægges i en læringsdagbog.

Der vil under forløbet være mulighed for at give og modtage sparring og feedback af andre deltagere i forløbet på jeres undervisning.

Derudover står der en vejleder til rådighed, så I undervejs bliver vejledt og understøttet i processerne.

Kontakt:

Spørgsmål til House of Science , Elisabeth Tang etan@sonderborg.dk eller tlf 27906302

Tilmelding:


Tilmeld dig her


01.11.2018 kl. 00:00 Pladser: 24

Se allerede tilmeldte

Dato Tid Antal Skole Kontaktperson
01.11.2018 00.00 1 HOS ET
01.11.2018 00.00 1 Hørup Centralskole Marie Vaaben Axelsen
01.11.2018 00.00 2 Kløverskolen Ksenija Causevic
01.11.2018 00.00 2 Ulkebøl Skole Anette Bendsen