Læringsforløb

Matematikolympiade 2019 3.klasse til 3.G

I samarbejde med Europauniversitetet i Flensborg afholdes matematikolympiade i Sønderborg – med opgaver til deltagere fra 3. klasse til 3. G.

Økonomi:

Det er gratis at deltage. House of Science betaler transport af finaledeltagerne, samt et antal ledsagere i rimeligt omfang. 

Målgruppe og deltagelse: 

3. og 4. klasse deltager i hold á to elever 
5. klasse til de gymnasiale klasser deltager hver for sig.

Indhold: 

I samarbejde med Europauniversitetet i Flensborg (EUF) er der udviklet et tilbud, hvor skoleklasser eller elevgrupper kan deltage i universitetets matematikolympiade. I kan læse mere om afviklingen af Matematikolympiaden for 3.-4. klasse her, for 5.-9. klasse her og for 10. klasse - 3. G her.

Tidsplan: 

1. runde:
Lærerne afvikler i perioden 1. september til 12. oktober 2019 første runde på deres egen skole som en lokal olympiade og "udvælger" de elever, som skal deltage i Flensborg. Her vil eleverne dyste mod andre elever i forskellige discipliner - opgaveløsninger. Opgaverne er oversat til dansk. Opgaverne er oversat til dansk (løsninger til opgaverne i første runde findes kun på tysk) og kan fås ved at tilmelde en klasse direkte til Elisabeth Tang på etan@sonderborg.dk

For 10. årgang til 3.G foregår 1. runde fælles på en skole i Sønderborg. Tilmelding direkte til Elisabeth Tang på etan@sonderborg.dk

2. runde

2. runde afholdes i Flensborg medio november - datoerne er endnu ikke fastsat.

Informationsmøde:

Interesserede lærere inviteres til orienteringsmøde d. 19. september 2019 kl. 14.30 - 16.30 i VidensByen. Det er ikke et krav at deltage i informationsmødet for at deltage med en eller flere klasser.

Vi vil udover at høre om det praktiske i forhold til Olympiaden og finaledeltagelsen i Flensborg se på nogle af opgaverne. Derudover vil vi arbejde med, hvordan opgaverne kan indgå i den almindelige undervisning både i udvælgelsesfasen, men også både før og efter. Her vil vi arbejde med at konkretisere og stilladsere de mere abstrakte opgaver, så alle kan være med.

Tilmelding nederst.

Hvis datoen ikke passer jer, kan vi arrangere et besøg på jeres skole i stedet for.

Mere info:

Spørgsmål om konkurrencen – spørg House of Science Elisabeth Tang etan@sonderborg.dk eller tlf 27906302

Hos Europauniversitet Flensborg er det Professor Dr. Hinrich Lorenzen, der er ansvarlig for konkurrencen -
hinrich.lorenzen@uni-flensburg.de, Europauniversitet Flensburg , Campus 1, 24943 Flensburg.

Tidligere års opgaver - kan benyttes som træning:

Flere tidligere opgaver og facitlister (på tysk) kan fås ved henvendelse til Elisabeth Tang.

2017-Opgaver: 

2016-opgaver:

 

Tilmelding:

 

Verdensmål:

  

 

Aktiviteterne understøtter intentionerne om at sikre:

  • Lige adgang til kvalitetsuddannelse og mulighed for livslang læring.

Tilmeld dig her

Vil du vide mere

Kontaktpersoner

Partnerskabet House of Science
Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg
Tlf. +45 21 51 62 81

> Skriv til os