Læringsforløb

Matematikolympiade 2019 3.klasse til 3.G

I samarbejde med Europauniversitetet i Flensborg afholdes matematikolympiade i Sønderborg – med opgaver til deltagere fra 3. klasse til 3. G.

Økonomi:

Det er gratis at deltage. House of Science betaler transport af finaledeltagerne, samt et antal ledsagere i rimeligt omfang. 

Målgruppe og deltagelse: 

3. og 4. klasse deltager i hold á to elever 
5. klasse til de gymnasiale klasser deltager hver for sig.

Indhold: 

I samarbejde med Europauniversitetet i Flensborg (EUF) er der udviklet et tilbud, hvor skoleklasser eller elevgrupper kan deltage i universitetets matematikolympiade. I kan læse mere om afviklingen af Matematikolympiaden for 3.-4. klasse her, for 5.-9. klasse her og for 10. klasse - 3. G her.

Tidsplan: 

1. runde:
Lærerne afvikler i perioden 1. september til 12. oktober 2020 første runde på deres egen skole som en lokal olympiade og "udvælger" de elever, som skal deltage i Flensborg. Her vil eleverne dyste mod andre elever i forskellige discipliner - opgaveløsninger. Opgaverne er oversat til dansk. Opgaverne er oversat til dansk (løsninger til opgaverne i første runde findes kun på tysk) og kan fås ved at tilmelde en klasse direkte til Elisabeth Tang på etan@sonderborg.dk

For 10. årgang til 3.G foregår 1. runde fælles på en skole i Sønderborg. Tilmelding direkte til Elisabeth Tang på etan@sonderborg.dk

2. runde

2. runde afholdes i Flensborg medio november - datoerne er endnu ikke fastsat.

Lærerkursus:

Bestil et kursus på skolen for interesserede lærere. Spørg efter deltagelse i undervisningen og/eller gennemførelse af runde 1.

Vi vil udover at høre om det praktiske i forhold til Olympiaden og finaledeltagelsen i Flensborg se på nogle af opgaverne. Derudover vil vi arbejde med, hvordan opgaverne kan indgå i den almindelige undervisning både i udvælgelsesfasen, men også både før og efter. Her vil vi arbejde med at konkretisere og stilladsere de mere abstrakte opgaver, så alle kan være med.

Mere info:

Spørgsmål om konkurrencen – spørg House of Science Elisabeth Tang etan@sonderborg.dk eller tlf 27906302

Hos Europauniversitet Flensborg er det Professor Dr. Hinrich Lorenzen, der er ansvarlig for konkurrencen -
hinrich.lorenzen@uni-flensburg.de, Europauniversitet Flensburg , Campus 1, 24943 Flensburg.

Tidligere års opgaver - kan benyttes som træning:

Facitlister (på tysk) kan fås ved henvendelse til Elisabeth Tang.

2017-Opgaver: 

2016-opgaver:

 

Tilmelding:

 

Verdensmål:

  

 

Aktiviteterne understøtter intentionerne om at sikre:

  • Lige adgang til kvalitetsuddannelse og mulighed for livslang læring.

Tilmeld dig her


05.09.2018 kl. 14:30 Pladser: 25
15.11.2018 kl. 00:00 Pladser: 160
17.11.2018 kl. 00:00 Pladser: 159

Se allerede tilmeldte

Dato Tid Antal Skole Kontaktperson
17.11.2018 00.00 1 Ulkebøl Skole Vincent Lies